Publicerat 29 april, 2021

Konkurrensverket godkänner samgående mellan Corem och Klövern

Konkurrensverket godkänner fastighetsbolaget Corem Propertys förvärv av branschkollegan Klövern och sammanslagningen av bolagen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Corem lämnade den 29 mars ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Klövern att förvärva samtliga aktier i Klövern mot vederlag i form av nyemitterade aktier i Corem.

Erbjudandets fullföljande är bland annat villkorat av att Corem erhåller samtliga för erbjudandet, och förvärvet av Klövern, erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive från Konkurrensverket, på acceptabla villkor.

Konkurrensverket meddelade den 28 april sitt beslut att lämna förvärvet och sammanslagningen utan åtgärd.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]