[ Annons ]

Konkurrensen inom bygg- och byggmaterialsektorn är alltför låg i Sverige. Detta fördyrar byggandet och gör det svårt för små och medelstora företag att etablera sig säger regeringen och tillsätter en utredning som ska se över förutsättningarna för att främja konkurrensen på byggmarknaden.
Publicerat 2 juni, 2014

Konkurrensen inom byggsektorn ska granskas

Konkurrensen inom bygg- och byggmaterialsektorn är alltför låg i Sverige. Detta fördyrar byggandet och gör det svårt för små och medelstora företag att etablera sig säger regeringen och tillsätter en utredning som ska se över förutsättningarna för att främja konkurrensen på byggmarknaden.

Ta fram förslag på hur konkurrensen inom byggmaterialsektorn kan främjas,  studera omfattningen av utländska aktörer och undersöka i vilken utsträckning finansiella restriktioner är ett hinder för bostadsbyggande. Det är några saker som den nytillsatta utredningen ska granska. I oktober 2015 ska utredningen presentera sina resultat.

[ Annons ]

– Vi ser nu att bostadsbyggandet ökar i Sverige, men det befinner sig ändå på en för låg nivå. Samtidigt kan vi se att byggpriserna under lång tid ökat snabbare än inflationen. En snabbare planprocess och slopade kommunala tekniska särkrav är viktiga åtgärder för att pressa kostnaderna. Men vi behöver också se på vilket sätt den låga konkurrensen är ett hinder för bostadsbyggandet och vad man kan göra åt det. Vi vill exempelvis ta reda på varför så få utländska byggbolag har valt att försöka ta sig in på byggmarknaden här. Svenska byggbolag är starka på många håll utomlands men vi ser inte trenden åt andra hållet och det bidrar till den låga konkurrensen och i förlängningen de höga byggpriserna, säger bostadsminister Stefan Attefall.

Utredare blir Sten Nyberg, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Hans forskning fokuserar på frågor som rör konkurrens och offentlig ekonomi. Han var under 2008-2011 chefsekonom vid Konkurrensverket och han har även bland annat varit gästforskare vid Institute of Advanced Studies i Princeton och vid Stanford University.

Utredaren ska:

  • Se över förutsättningarna för att främja konkurrensen på byggmarknaden och vid behov komma med förslag som kan förbättra situationen
  • Studera omfattningen av utländska aktörer i an­buds­konkurrensen vid offentlig upphandling av bostadsbygg­ande och lämna förslag som kan främja anbuds­konkurrensen i allmänhet och inslaget av utländska aktörer i syn­nerhet
  • Utreda omfattningen av och konsekvenserna för konkurrensen av s.k. horisontell och vertikal integration inom byggsektorn och byggmaterialindustrin samt olika former av ägarsamband i övrigt som är av sådan art att ägandet kan anses ge möjlighet att påverka företaget och dess verksamhet m
  • Med utgångspunkt i de specifika branschförutsättningarna undersöka förutsättningarna för att förbättra konkurrensen inom bygg- och bygg­materialindustrin samt lämna förslag som kan förbättra konkurrensen
  • Undersöka i vilken utsträckning finansiella restriktioner är ett hinder för bostadsbyggande och, om restriktioner finns, lämna förslag som kan underlätta till­gången till kapital särskilt för mindre och medelstora före­tag

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]