2012 blir ett år då Sverige lunkar på i en tillväxttakt på knappt 1,5 procent. Nu släpper Fastighetsägarna Sverige en ny konjunkturrapport.
Publicerat 27 februari, 2012

Konjunkturrapport 2012: Sverige lunkar på

2012 blir ett år då Sverige lunkar på i en tillväxttakt på knappt 1,5 procent. Nu släpper Fastighetsägarna Sverige en ny konjunkturrapport.

– Utvecklingen i vår omvärld talar för att vår export inte kommer att krympa på det sätt som många tror. Det påverkar i sin tur investeringsplaner och sysselsättningsutvecklingen och därmed även privatkonsumtionen, säger Fastighetsägarnas chefekonom Tomas Ernhagen.

[ Annons ]

Fastighetsägarna skriver att de räknar med att Riksbanken under året kommer att sänka styrräntan till 1 procent och att den därefter ligger kvar på den nivån till och med våren 2013. De förutspår relativt stabila, eller svagt stigande, kontorshyror under det kommande året. Synen på den privata bostadsmarknaden är mer pessimistisk. Enligt rapporten förväntas en svag prisutveckling framöver.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]