[ Annons ]

Konjunkturbarometern för september visar att den svenska tjänstesektorn tappar fart. Barometerindikatorn ligger nu 1,1 enheter över det historiska genomsnittet efter ett fall med 1,9 enheter i september. Indikatorerna för bygg- och anläggningsverksamheten steg dock med 1,3 enheter och en ökning med 5,7 enheter för hushållen visar på en positiv hållning till den egna ekonomin och köpkraften.
Publicerat 24 september, 2014

Konjunkturbarometern: byggbranschen uppåt

Konjunkturbarometern för september visar att den svenska tjänstesektorn tappar fart. Barometerindikatorn ligger nu 1,1 enheter över det historiska genomsnittet efter ett fall med 1,9 enheter i september. Indikatorerna för bygg- och anläggningsverksamheten steg dock med 1,3 enheter och en ökning med 5,7 enheter för hushållen visar på en positiv hållning till den egna ekonomin och köpkraften.

I konjunkturbarometern för september var det både upp och ner. Barometerindikatorn ligger nu 1,1 enheter över det historiska genomsnittet efter ett fall med 1,9 enheter i september.

[ Annons ]

Ett viktigt nyckeltal för att ta mäta hur det egentligen står till i en viss bransch utgörs av Konjunkturinstitutets konfidensindikator. Bland annat sjönk konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin med 3,7 enheter och främst var det bedömningen av färdigvarulagren och produktionsplanerna som drog ner humöret. De privata tjänstenäringarna backade med 3 enheter och följer därmed en nedåtgående trend från februari, med undantag för augusti, och ligger nu drygt 10 enheter lägre än i januari. Efterfrågan, förväntningar på efterfrågan och bedömningen av utvecklingen av företagets verksamhet – allt fick negativa omdömen.

Mer positivt var det hos hushållen vars konfidensindikator steg med hela 5,7 enheter i september efter att ha backa med 3,3 i augusti. Bland annat var det en hoppfull syn på både den svenska ekonomin i nuläget och den egna ekonomin under de kommande tolv månaderna som påverkade.

Bygg- och anläggningsverksamhet ligger nu hela 5 enheter över det historiska genomsnittet genom att stiga med 1,3 enheter i september. Bedömningen av orderstockens storlek var mindre negativ och sysselsättningsplanerna kunde justeras upp en aning jämfört med augusti.

Läs hela rapporten från Konjunkturinstitutet.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]