Barometerindikatorn steg 2,8 enheter i oktober, från 101,5 i september till 104,3. Den ligger nu på sin högsta nivå sedan januari i år. Ökningen för bygg- och anläggningsverksamhet och detaljhandel stärktes, men måttligt.
Publicerat 29 oktober, 2014

Konfidensindikatorn: måttlig ökning för bygg

Barometerindikatorn steg 2,8 enheter i oktober, från 101,5 i september till 104,3. Den ligger nu på sin högsta nivå sedan januari i år. Ökningen för bygg- och anläggningsverksamhet och detaljhandel stärktes, men måttligt.

Konfidensindikatorern har stigit för alla sektorer i näringslivet och ligger nu på sin högsta nivå sedan januari i år enligt nya siffror från Konjunkturbarometern.  Högst har den stigit för tillverkningsindustrin med 4,4 enheter i oktober. Det är 7,7 enheter över det historiska genomsnittet.

[ Annons ]

För bygg- och anläggningsverksamhet steg konfidensindikatorn 1,5 enheter i oktober och ligger nära 7 enheter över det historiska genomsnittet. Det var mer positiva  omdömen än tidigare om orderstockens storlek medan sysselsättningsplanerna var oförändrat positiva.

Det var även en måttlig ökning för detaljhandeln, som steg 0,2 enheter i oktober och ligger nära 8 enheter över det historiska genomsnittet. Bedömningen av varulagren var mer positiv, medan försäljningsutfallet och förväntad försäljning justerades ned jämfört med september.

Däremot är hushållen mer pessimistiska om utvecklingen framöver. Hushållens konfidensindikator sjönk hela 4,7 enheter i oktober och ligger därmed 2 enheter under det historiska genomsnittet. Förväntningarna på den egna och svensk ekonomi på 12 månaders sikt är mer pessimistiska än tidigare. Inställningen till egna ekonomin och köp av kapitalvaror i nuläget blev mer negativ. Endast synen på svensk ekonomi i nuläget var mer positiv än i september.

Läs mer här.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]