[ Annons ]

I den svenska paviljongen används trä från Dalarna som bärande pelare. Foto: Johannes Edberg
Publicerat 6 oktober, 2021

”Konferensdelen har placerats i trädkojor”

Den svenska paviljongen vid Expo 2020 i Dubai ska återge känslan av att vara i skogen. Stora delar av paviljongen är byggd i trä från svenska skogar.

Den 1 oktober öppnade världsutställningen Expo 2020 i Dubai, ett år för sent på grund av pandemin. Sammanlagt 191 länder deltar och den svenska paviljongen, ”The Forest”, är ritad av Alessandro Ripellino Arkitekter, som är en del av Reflex arkitekter, tillsammans med Studio Adrien Gardère och Luigi Pardo Architetti. Ansvarig arkitekt är Alessandro Ripellino som berättar att inspirationen kommer från skogen och dess ekosystem.

– Den svenska paviljongen ska ge besökaren en helhetsupplevelse som omfattar arkitektur och utställning och poängterar vikten av samarbete och samskapande för en hållbar framtid. Inspirationen kommer från skogens element. De höga träden, ljuset som silar mellan trädstammarna. Människans relation till skogen, den meditativa promenaden mellan träden, trädkojor som byggs i trädtopparna. Det är en plats för upplevelse och fantasi där man strosar, en meditativ värld där man söker något. Samverkan mellan organismerna i ett livsbejakande ekosystem. Det är vad vi har inspirerats av, säger Alessandro Ripellino.

[ Annons ]

Den svenska paviljongen är 2300 kvadratmeter stor och består bland annat av 260 stycken trädstammar, som var och en är nästan 20 meter långa. På det öppna markplanet möter besökaren utställningarna, men ovanför innehåller paviljongen också ett system med trädkojor.

– Hela konferensanläggningen har placerats i trädkojor. Besökarna får ta sig upp till övre plan och där finns en sammanhängande konferensvåning som upplevs som ett uppluckrat system av trädkojor, säger Alessandro Ripellino.

Basen för paviljongen är gjord av trä från svenska skogar. Det gäller även byggnadens bärande delar där trä har använts istället för betong.

– Paviljongen är byggd av trä, både rundvirke från Dalarna och korslimmat timmer. Det är gran och furu på både ut- och insidan, invändigt även ek. Svenska träslag, säger Alessandro Ripellino.

Alessandro Ripellino berättar att träbyggnaden kommer att klara den 38 gradiga hettan i Dubai. Men det har funnits utmaningar med att bygga där.

– Den största utmaningen är att vi jobbade med trämaterial. Att komma till Dubai med konstruktioner som inte var kända där och möta deras krav. Möta lokala krav om hållfasthet och brandskydd för alla träprodukter, säger Alessandro Ripellino.

Det har förekommit kritik mot att Sverige deltar vid Expo 2020 i Dubai, bland annat från Aftonbladets ledarsida. Alessandro Ripellino menar att det är bra att närvara och berätta vad Sverige står för.

– Min inställning till det är att det är just i ett sådant sammanhang som man ska verka för att bli hörd och inspirera till förändring. Då tänker jag framförallt på hållbarhetsfrågor som är fundamentala idag. Det är inget vi ska vila på, vi ska agera, säger Alessandro Ripellino.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]