[ Annons ]

Publicerat 22 juni, 2020

Kompostvärme ett av 17 energieffektiva forskningprojekt

Sammanlagt 32 miljoner kronor till 17 projekt för effektivare energianvändning.  Nu är det klart vilka som får finansiering genom E2B2s fjärde utlysning.

E2B2, Energimyndighetens program för stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt för en resurs- och energieffektiv byggd miljö, fick in 61 ansökningar. Av dessa får 17 projekt dela på 32 miljoner kronor – 24 miljoner kronor är stöd från Energimyndigheten och resterande samfinansiering från näringslivet.

Cirkulära frågor, livscykelanalyser och självförsörjande områden och hus är teman i flera av projekten. Ett mycket jordnära projekt ska utforska ifall värmen från en kompost räcker för att värma ett helt hus.

[ Annons ]

Rise Research Institutes Of Sweden har beviljats pengar för ett projekt som ska utforska efterfrågeflexibilitet. Målet är att utveckla ett verktyg för att utvärdera vilka styrbara resurser som kan bli aktuella och styrstrategier för hur de ska koordineras och samverka på ett kostnadseffektivt sätt. Detta ska testas genom simulering i en digital tvilling för en bostadsrättsförening där verktyget också ska demonstreras i verkligheten.

På KTH får man nu finansiering för att kartlägga och analysera bästa tillgängliga teknik för energieffektiv luftrenande ventilation och uppvärmning, särskilt gasfas-luftrenare.  Och på White Arkitekter ska man ägna sig åt ett projektet för bättre planering av bebyggelse på kvartersnivå där hänsyn tas till mikroklimat, samverkan mellan solenergi och grönska samt samordnad och effektiv energianvändning mellan och inom fastigheter.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]