Bild: NCC.
Publicerat 28 februari, 2017

Komplexa lösningar i komplex fastighet

Det krävdes över 3 000 olika ritningar, 5 kranar under byggtiden och långt över en halv miljon arbetstimmar för projektet. Nu står SCA:s nya fastighet i Mölndal klar – med en vändhållplats för spårvagnar under fastigheten. Stena Fastigheter har tagit fram ett avancerat driftverktyg för att kunna hantera all information i förvaltningen. 

För Stena Fastigheter fanns det många skäl som talade för att investera i fastigheten.

[ Annons ]

– Det är ett fantastiskt läge och vi vill vara med att bidra till utvecklingen av Göteborg och Mölndal. Att det dessutom är en avancerad och spännande fastighet är ytterligare ett plus, säger Agneta Kores, vd på Stena Fastigheter Göteborg.

För det är onekligen en spännande byggnad, som ligger mitt i Mölndals innerstad och huserar över tusen anställda, och som har krävt en hel del speciallösningar. Fastigheten är byggd ovanpå en vändplats för spårvagnar och har utrustats med laboratorier, specialbyggda för SCA.

– Vi är vana vid att driva komplexa projekt som kräver hög och bred teknisk kompetens och nära samarbete med alla involverade parter. Totalt har nästan 3 000 personer arbetat med projektutvecklingen. Spårvagnstrafiken har kunnat löpa ostört under hela byggtiden trots att 22 000 kranlyft gjorts över själva vändplatsen. För sca är bland annat rätt fuktighet och rätt temperatur i labben viktigt, och kravställningen har gjorts  i dialog med dem, förklarar Johanna Hult Rensch på ncc.

i mitten av december 2016 tog Stena Fastigheter Göteborg över driften av fastigheten från NCC. En övergång som gått smidigt då Stena Fastigheter, tillsammans med SCA, varit en del av byggprocessen. För att kunna hantera all data i fastigheten har Stena Fastigheter utvecklat ett särskilt verktyg för driftstörningshantering. Syftet är att säkerställa att alla inblandade parter kan agera snabbt vid störningar.

– Det är ett databasbaserat system som gör att vi kan ha kontroll över hela fastigheten. Detta för att vi ska kunna bygga upp en stor kunskap om fastigheten och dess installationer där ventilation, temperatur och fukt är viktigast. Det är i grund och botten ett ärendehanteringssystem för installationsteknisk drift och förvaltning, som vi vill ha för att vi ska kunna följa upp systemen och dess komponenter, förklarar Mattias Westher, miljö- och energichef på Stena Fastigheter Göteborg.

Systemet har tagits fram initialt för fastigheten, men kommer i framtiden även användas på andra kommersiella byggnader.

Om driftstörningar eller fel skulle uppstå, berörs olika personer på olika sätt och redan vid felanmälan eller notering behöver systemet hålla reda på vilka personer som ska involveras. Tanken är att systemet ska koordinera kommunikationen. Stena Fastigheter är sammanlänkade med SCA:s egna tekniska installationer. Ett exempel på detta är det faktum att Stena Fastigheter är leverantör av ventilation- och tryckluft vilka används av maskiner i SCA:s labbverksamhet. Luften efterbehandlas av SCA:s utrustning och om något skulle ske behöver informationen gå åt båda håll, vilket driftverktyget hjälper till med.

– Det finns även en gränsdragning för var vårt ansvar slutar och garantin tar vid, och systemet underlättar detta. Det är även ett bra underlag för statistik, vi kan följa upp och se vad som återkommande felar, förklarar Mattias Westher.

Då fastigheten är en del av stadsutvecklingen i Mölndals stad har byggnaden försetts med en central sprinkleranläggning som även förser andra fastigheter i närheten med sprinklervatten. Genom en så kallad gemensamhetsanläggning hanteras samnyttjandet. Vid driftstörningar informeras övriga fastighetsägare.

– Driftsäkerheten har hög prioritet, då det är många involverade, både i fastigheten och utanför. Verktyget kommer att underlätta även här eftersom många inblandande kräver en tydlig kommunikation, förklarar Mattias Westher.

Stena Fastigheter och NCC har tagit fram en särskild grupp för garantiärenden och skapat en speciell organisation för de ärenden som dyker upp under garantitiden. Mycket på grund av driftsäkerhet och att det är viktigt att se brister så snabbt som möjligt.

– Det är alltid spännande med nya hus och det är alltid en inkörningsperiod. Att arbeta aktivt med driftoptimering och analys av fastigheten från start lönar sig alltid i slutänden, säger Mattias Westher.

Fastigheten är dessutom miljöcertifierad enligt Breeam och Green Building.

– Det var avgörande när vi valde detta objektet att det blir miljöcertifierat enligt Breeam. Även närheten till kollektivtrafiken var viktig för alla vår medarbetare, förklarar Christina Rydebrink, vd för sca Hygiene Products Sverige.

Första december fick sca tillgång till fastigheten och påbörjade då arbetet med att flytta in.

– Det är ett stort jobb att flytta tusen arbetsplatser och våra laboratorier. För den som har flyttat någon gång, kan man jämföra flytten av våra laboratorier med en flytt av cirka 200 kök. Det har varit ett gediget arbete, men nu börjar vi landa. Kontoret är hjärtat av vårt globala bolag med cirka 44 000 anställda. SCA-huset är en modern och inspirerande arbetsplats som ska underlätta vår innovationsdrivna kultur, säger Christina Rydebrink.

DETTA ÄR SCA

Från SCA:s kontor i Mölndal innerstad styrs en betydande del av SCA-koncernens globala hygienverksamhet. Här bedrivs bland annat omfattande innovationsarbete, teknologiutveckling, global marknads-föring samt försäljning och inköp.

SCA har cirka 80 varumärken, däribland Tena, Tork, Libresse, Libero och Edet, vars produkter används av 500 miljoner människor varje dag världen över. SCA är ett av världens största hygienbolag och försäljningen av bolagets produkter sker i 100 länder.

Byggnaden är 280 meter i omkrets.

Huset är 86 meter i diameter.

646 000 arbetstimmar har gått åt för att bygga huset, och då är projekteringen inte inräknad.

Totalt har 1 747 personer varit inblandade i projektet på arbetsplatsen. Då är inte leverantörer och projektörer inräknade. Uppskattningsvis har ytterligare 1 000 personer varit inblandade.

Huset har en rätvinklig struktur med 4 kvadratiska ljusgårdar innanför det runda skalet.

I bygget av huset har det gått åt 49 863 gipsskivor och 5 miljoner skruv.

Det har behövts 3 072 olika ritningar för att bygga huset.

För att resa stommen behövdes 22 000 kranlyft, utöver det har det genomförts ytterligare cirka 10 000 kranlyft. Totalt har det använts 5 kranar samtidigt.

Över 100 000 meter elkabel och över 110 000 meter datakabel har använts.

Två spårvagnslinjer kommer att vända under huset.

Cirka 4 timmar stängdes spårvagnstrafiken av under tiden för bygget.

Flytten är en av de största i Göteborgsregionen på över tjugo år.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]