[ Annons ]

Publicerat 11 juni, 2020

Kompletterande energikrav ska utredas

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att i samverkan med Energimyndigheten utreda och föreslå kompletterande energikrav för byggnader. 

Boverkets nya energihushållningsregler träder i kraft den 1 september i år. De innebär att viktningsfaktorer ersätter primärenergifaktorer när en byggnads energiprestanda ska bestämmas och att att kravnivåerna för en byggnads primärenergital och genomsnittlig värmegenomgångskoefficient justeras. 

Men regeringen tror inte att enbart de nya kraven räcker. Därför har man nu beslutat om ytterligare kompletterande krav som ska säkerställa att byggnadens energibehov blir lågt.

[ Annons ]

Boverket har fått i uppdrag att i samverkan med Energimyndigheten ta fram förslag för ett kompletterande krav. Det ska också utredas om det finns behov av att komplettera byggreglerna med ett krav för solvärmelast. Solvärmelast är uppvärmning från solstrålning genom fönster eller glasfasader  – bra om det minskar uppvärmningsbehovet, sämre om det ökar kylbehovet.

Boverket ska också utreda vad det kan innebära i form av ökade kostnader och förutsättningar för byggande.

Uppdraget ska redovisas senast den 19 november 2021.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]