Studentbostäderna i Bokompakt, som AF Bostäder driver som ett utvecklingsprojekt, tilldelas priset Skåne Solar Award 2015 i kategorin Årets solcellsanläggning.
Publicerat 23 juni, 2015

Kompakta bostäder vinner pris för solcellstak

Studentbostäderna i Bokompakt, som AF Bostäder driver som ett utvecklingsprojekt, tilldelas priset Skåne Solar Award 2015 i kategorin Årets solcellsanläggning.

Skåne Solar Award 2015 delades ut vid en ceremoni på Skånes Energiting i Malmö i mitten av juni. Priset tilldelades den anläggning som under 2014 färdigställts i Skåne och som genom sitt koncept och gestaltning bidragit till att öka intresset för och produktionen av solenergi. Årets pristagare blev AF Bostäders kompakta studentbostäder, Bokompakt, med solcellsanläggningar på taken.

[ Annons ]

Bakom priset står den ideella föreningen Solar Region Skåne vars kansli drivs av Energikontoret Skåne, som i sin tur är en del av Kommunförbundet Skåne. Förutom äran och ett diplom så får AF Bostäder också 10 000 kr som belöning.

Bokompakt färdigställdes 2014 och är 22 studentbostäder där varje hyresgäst har cirka 10 smarta kvadratmeter till sitt förfogande i boendet. Eftersom bostäderna i Bokompakt utmanar de rådande byggnormerna så har AF Bostäder beviljats dispens från byggreglerna för att genomföra projektet. Projektet omfattar en vetenskaplig helhetsstudie av kompaktboenden och ett stort antal frågor rörande funktion, trivsel, energianvändning, ekonomi med mera kommer att utvärderas.

– Avsikten är att skapa ett underlag för framtida ställningstaganden. Ett möjligt resultat av projektet är att det, med eller utan modifieringar, går att utveckla kompaktbostäder av detta slag med god funktion och trivsel och att det kan aktualisera vissa regellättnader för byggande av studentbostäder, säger Henrik Krantz, vd på AF Bostäder.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]