Göteborgs stad, Borås stad, Jönköpings kommun och Linköpings kommun bildar en gemensam projektorganisation för arbetet med Götalandsbanans tillkomst.
Publicerat 28 februari, 2014

Kommunsamarbete för Götalandsbanans framtid

Göteborgs stad, Borås stad, Jönköpings kommun och Linköpings kommun bildar en gemensam projektorganisation för arbetet med Götalandsbanans tillkomst.

Syftet med organisationen är samordna kommunikation och kunskapsuppbyggnad, något som kommunerna bedömer  kan göras bättre gemensamt. Jönköpings kommun kommer att leda projektorganisationen med kommunstyrelsens ordförande Mats Green som styrelseordförande.

[ Annons ]

Med den gemensamma organisationen blir det mer effektiva arbetssätt, kunskapsspridningen underlättas och tillsammans utgör kommunerna en starkare part gentemot staten. Det finns ännu inga beslut tagna för delsträckorna Linköping-Jönköping-Borås som har 2 miljoner människor i sitt upptagningsområde. Däremot genomför Trafikverket en snabbutredning av dessa delsträckor som ska redovisas till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd idag.

– Vi har nu tillsammans tagit ett viktigt steg för att snabbt och effektivt knyta ihop Sveriges tillväxtregioner, säger Paul Lindvall (M) kommunstyrelsens ordförande, Linköpings kommun.

Första steget i samarbetet är att verka för att beslut tas  om att planera och bygga Götalandsbanan i dess hela sträckning, på nationell nivå. Med detta följer att planeringen av mellandelen av Götalandsbanan, sträckningen Linköping-Jönköping- Borås ska återupptas.

– Att det tas beslut om mellandelen av Götalandsbanan är vårt första mål. Sedan vet vi att den här typen av projekt ställer stora krav på uthållighet och vi är också beredda på det och vill samarbeta under organiserade former, säger Ulf Olsson (S), kommunstyrelsens ordförande, Borås stad.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]