Två Öresundsbroar, tre Karolinska universitetssjukhus eller 20 finlandsfärjor. Det skulle 40 miljarder kronor räcka till. Så mycket pengar beräknas byggsektorn slösa bort på grund av bristande kommunikation.
Publicerat 26 juni, 2017

Kommunikationsbristen kostar 20 finlandsfärjor per år

Otydliga anbud och olika information till olika aktörer är exempel på kostsamma kommunikationsmissar i byggbranschen. Svensk Byggtjänst beräknar att branschen årligen kastar bort 40 miljarder kronor på grund av bristande kommunikation.

Svensk Byggtjänst har med sju års mellanrum undersökt kommunikationsvanorna under byggprojekt hos 240 byggföretag. Vid båda tillfällena bedömde undersökningens deltagare att byggprojekten i snitt blir 13 procent dyrare på grund av att bristande kommunikation lett till tilläggs- och korrigeringsarbeten.

[ Annons ]

Resultatet antyder att branschen inte lyckats förbättra sig i sin kommunikation aktörerna sinsemellan. Samtidigt fortsätter byggvolymerna att öka. Med den nuvarande omfattningen av byggprojekt beräknar Svensk Byggtjänst att branschen förlorar 40 miljarder kronor per år på grund av bristande kommunikation.

Det största problemet som framkommer i undersökningen är att anbud och andra handlingar är otydliga, och att olika aktörer får olika information.

Byggherrarna och byggentreprenörerna nämns av de intervjuade i 76 procent respektive 51 procent av fallen som de med störst möjligheter att förbättra lönsamheten.

Trots att det är byggherren som har mest att tjäna på effektivare kommunikation, så tycks det vara hos just byggherrarna som bristerna är störst, säger Svensk Byggtjänsts vd Erik Hellqvist, som efterlyser bättre anbudsunderlag och bygghandlingar samt en tydligare informationsöverföring i byggprocesserna.

Rapporten från den undersökning som gjordes år 2014 kan du läsa här.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]