[ Annons ]

Regeringen vill göra det enklare för hushållen att källsortera genom att samla ansvaret för insamling av förpackningar och returpapper hos kommunerna. Nu har en utredning tillsatts för att ta reda på hur det utökade ansvaret ska utformas.
Publicerat 7 maj, 2015

Kommunernas ansvar för återvinning ska öka

Regeringen vill göra det enklare för hushållen att källsortera genom att samla ansvaret för insamling av förpackningar och returpapper hos kommunerna. Nu har en utredning tillsatts för att ta reda på hur det utökade ansvaret ska utformas.

Idag är insamlingsansvaret för förpackningar och returpapper delat mellan kommunerna och producenterna, något som inte sällan gör det svårt för hushållen att utforma sin återvinning på bästa sätt på grund av otydliga rutiner och ansvarsfördelningar. Nu har regeringen beslutat att kommunernas ansvar för den här återvinningen ska utökas. Därför kommer en särskild utredare att tillsätts för att ta fram förslag på hur ett kommunalt insamlingsansvar kan utformas.

[ Annons ]

– Det ska vara enkelt för människor att sortera sitt hushållsavfall. Att ge kommunerna ansvaret är ett viktigt steg för att underlätta insamlingen och genom det öka andelen avfall som sorteras, säger klimat- och miljöminister Åsa Romson.

Utredaren ska bland annat ge förslag på hur det insamlade avfallet ska överlämnas till producenterna, som fortsatt har ett producentansvar, och hur producenterna ska ersätta kommunerna för insamlingen och föreslå hur en effektiv tillsyn över insamlingen och återvinningen kan möjliggöras.

I uppdraget ingår också att undersöka vilka konsekvenser som ett förändrat ansvar får för de berörda aktörerna och samhället i stort.

Syftet är att det ska bli lättare att återvinna och mer som återvinns. Dessutom ska producenterna stå för kostnaderna för insamlingen.

– Man kan tycka att det alltid ska vara så, oavsett insamlingsansvar. Att dessa tre principerna inte redan uppfylls är beklagligt och precis det vi inom boende- och fastighetssektorn påpekat under flera år, kommenterar Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna Sverige.

I samband med att utredningen tillsätts kommer kravet på tillstånd för insamling av förpackningsavfall och returpapper att skjutas två år framåt, till 1 april 2019. På så sätt behöver inte den som vill driva ett insamlingssystem påbörja eventuellt onödiga förberedelser.

Uppdraget ska redovisas till Miljö- och energidepartementet senast 18 december 2015.

Mer i Fastighetstidningen:

 

Renoveringen av miljöhuset blev byråkratisk mardröm

Det är inte lätt att göra rätt. Ulrika Ehrensvärd har lagt ner hundratals obetalda timmar på att förbättra föreningens miljörum. Men avfallsentreprenörerna är fortfarande inte nöjda. Läs mer.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]