Foto: Shutterstock.
Publicerat 7 december, 2021

”Kommunerna måste ta sitt ansvar”

Framförhållningen och informationen är bristfällig inför den ansvarsförflyttning av returpapper som träder i kraft vid årsskiftet. Det skriver representanter från Fastighetsägarna i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Ansvaret för returpapper flyttas från producenterna till kommunerna vid årsskiftet, efter ett regeringsbeslut. Det innebär att producenter av exempelvis gratistidningar eller reklam inte längre behöver ta ansvar för att samla in och återvinna pappret.

Det gör att papper riskerar att brännas i stället för att återvinnas, enligt en debattartikel i Dagens Samhälle, signerad av representanter från branschorganisationen Fastighetsägarna.

[ Annons ]

Debattörerna menar att de avtal som fastighetsägare runt om i Sverige i dag har tecknat med de entreprenörer som samlar in returpapper omgående bör övertas av kommunerna för att säkerställa att insamlingen fortsätter. Detta eftersom det kommunala insamlingsansvaret omöjligen kan bygga på att fastighetsägare och entreprenörer tvingas teckna civilrättsliga avtal.  

Om avtal inte finns bör kommunerna se till att de som ansvarar för insamlinga av kommunalt avfall även hämtar returpapper, skriver man.

Debattartikeln tar även upp bristen på kommunikation från kommunerna till fastighetsägare och deras hyresgäster.

”Men med en knapp månad kvar till dess att förändringen genomförs så har kommunerna inte klarat av att informera fastighetsägare och invånare i tillräcklig utsträckning.”, skriver debattörerna.

Kostnaderna för utbyggnad av bostadsnära insamling kommer enligt Avfall Sverige och Sveriges Kommuner att uppgå till 3–4 miljarder kronor. Det löpande underhållet väntas kosta 200–700 miljoner årligen.

”Det sker mitt under en period då stora förändringar av producentansvaret för övriga förpackningsfraktioner och material också planeras.”, skriver representanterna från Fastighetsägarna, som menar att framförhållning och information from kommunerna är avgörande för att fastighetsägare ska förstå vad som förväntas av dem, skriver man och tar ett exempel:

I dag har kommunen monopol på insamling av kommunalt avfall. Om inte boende och fastighetsägare har information om hur insamlingen av returpapper ska gå till och hur återvinningen fungerar kan returpapper hamna i restavfallet och gå till förbränning. Hela 220 000 ton papper kan förloras till förbränning varje år.”

Kommunerna måste ta sitt ansvar och förklara hur pappersinsamling och återvinning ska gå till från om och med nästa år för att undvika att människor förlorar incitamentet att sortera sitt avfall, skriver man.

Artikeln, som finns att läsa här, är skriven av:

Rikard Silverfur, chef utveckling och hållbarhet, Fastighetsägarna Sverige

Magnus Hulthe Andersson, näringspolitisk ansvarig, Fastighetsägarna Syd

Anni Carpelan, chef hållbar utveckling, Fastighetsägarna Stockholm

Björn Lundborg, ansvarig näringspolitik, Fastighetsägarna MittNord 

Elin Rickardsson, ansvarig näringspolitik, Fastighetsägarna GFR.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]