Foto: Shutterstock.
Publicerat 20 juni, 2017

Kommunerna fortsätter att sälja bostäder

2016 sålde allmännyttan bostäder till privata ägare för 7,1 miljarder kronor. Med allt mer pressad ekonomi kommer trenden att fortsätta menar analytiker.

Sveriges kommuner kommer att få en allt mer pressad ekonomi de närmaste åren visar ny rapport från SKL (Sveriges kommuner och landsting). Det på grund av demografiska förändringar med fler yngre och äldre, samt ökade kostnader för integrationen av nya svenskar.

[ Annons ]

SKL räknar med att kommunerna än mer behöver sälja mark och fastigheter för att inte hamna i underskott. Förra året sålde allmännyttan bostäder till ett värde av 7,1 miljarder – det från 3,1 miljarder året innan. Även i år pågår många olika försäljningsprocesser och analytiker räknar med betydande volymer när 2017 summeras.

Robert Fonovich, vd Catella Corporate Finance räknar med fortsatt många transaktioner i kommunsektorn.

– Det är till övervägande del svenska bolag som är köpare men vi ser också att fler utländska aktörer fått upp ögonen för den svenska bostadsmarknaden. Här lockar låga vakanser och bra förvaltningsmodeller, konstaterar Robert Fonovich, vd på Catella Corporate Finance och ofta delaktig i affärer mellan kommunala och privata bolag.

Ökat intresse på marknaden innebär också ökade priser och tryck på yielderna – genomsnittet för genomförda bostadstransaktioner på marknaden har gått från 5 till 4,5 procent sedan början av 2016.

I vissa kommuner har försäljningar av kommunala bostäder varit en het politisk fråga, till exempel när Botkyrkabyggen sålde 1 300 lägenheter i Alby eller senast Ronnebyhus där den rödgröna oppositionen motsatte sig försäljningen av 400 lägenheter.

– Vi upplever det inte som en så känslig fråga längre. Det finns politiker från alla läger som ser positivt på att sälja bostadsfastigheter. Man vill frigöra kapital och bland annat satsa mer i investeringar i befintliga beståndet, nyproduktion av bostäder och i nya samhällsfastigheter, säger Robert Fonovich.

 

2016 var ett toppår då de kommunala bostadsbolagen sålde fastigheter till ett värde av 7,1 miljarder kronor. Stora köpare under året var Samhällsbyggnadsbolaget, Victoria Park och Heimstaden.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]