Att som kommun sälja servicefastigheter, som exempelvis äldreboenden, på grund av en dålig ekonomi är fortfarande politiskt och ideologiskt känsligt, menar Nils Styf, vd på Hemsö. Foto: Shutterstock
Publicerat 7 juni, 2019

Kommuner i kris kan sälja fler fastigheter

Runt 40 av Sveriges kommuner kommer liksom Danderyd tvingas höja skatten. Ett resultat kan bli att fler samhällsfastigheter säljs men såväl SKL som fastighetsbolaget Hemsö räknar inte med att den typen av försäljningar ökar nämnvärt.

Danderyds beslut att höja kommunalskatten med 1,40 kronor till 2020 är vid sidan av Färgelandas höjning med 1,50 (år 2010) den högsta under 2000-talet. I Danderyds fall beror den kraftiga höjningen på år med ökade verksamheter som inte täckts upp med högre skattesatser. Dessutom har kommunen använt intäkter från försäljning av mark till löpande kostnader av kommunens verksamheter. När nu de intäkterna avtar leder det till ökat underskott.

[ Annons ]

– Det är alltid en risk att man förbrukar pengar från mark- eller fastighetsförsäljningar för att klara akuta lägen, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på SKL.

Hennes rekommendation till kommuner och regioner är att noga värdera de långsiktiga effekterna av att sälja fastigheter till privata aktörer.

– Syftet med att sälja ska inte vara för att få ihop ekonomin utan för att det är en vettig affär.

SKL räknar med några tuffa år för kommuner och regionerna på grund av större barngrupper och fler äldre. I år räknar SKL med att cirka 40 kommuner höjer skattesatsen (ett normalår är det 25) och att medelskattesatsen ökar med 5 öre i kommunerna och 8 öre för regionerna, totalt 13 öre. Skattesänkningar tror Annika Wallenskog inte att det blir så många eftersom vi står inför sämre konjunkturer. Dessutom är investeringsbehoven stora – runt 200 miljarder per år under 2020 och 2021.

Markförsäljningar har varit en bra inkomstkälla för inte minst storstads- och tillväxtkommunerna, men lägre bostadsbyggande och minskad efterfrågan innebär att det inte är en lika bra kassako längre. Försäljningar av kommunala fastigheter ger bra tillskott och frågan är då om vi kommer se en ökning på den marknaden.

– Det kan tänkas att vissa kommuner ser det som en lösning att sälja skolbyggnader eller andra samhällsfastigheter. Går det att räkna hem affären är det inget problem, men ska man betala mer i hyra under lång tid samtidigt som man gjort sig av med pengarna från försäljningen är det ingen lösning, menar Annika Wallenskog.

Hon påpekar att SKL just nu håller på att ta fram en rekommendation när det är lämpligt att sälja och hur man ska göra. Hur lång tid ska hyreskontrakt skrivas? Man kanske bara har behov av förskola under några år, kan man då skriva avtal som passar det? Kan man behöva marken som kan behövas senare. Den typen av frågor grunnar SKL på.

Nils Styf, vd på Hemsö, det största fastighetsbolaget inom samhällsfastigheter, räknar med att fler kommuner behöver förbättra sin kassa med fastighetsförsäljningar, men har tror inte att det blir en stor ökning vilket många inom branschen spekulerar med.

– Även om en kommun har svårt att få ekonomin att gå ihop är steget stort till att sälja samhällsfastigheter. Det är fortfarande politiskt och ideologiskt känsligt att sälja bostäder, skolor eller äldreboenden, säger Nils Styf.

Han påpekar även att vi har många kommuner med blocköverskridande koalitioner som är splittrade i frågan kring försäljningar vilket leder till att inga beslut kan fattas.

– Tittar man närmare på det som kommunerna faktiskt säljer, till exempel i Uppsala eller Stockholm, så rör det sig ofta inte om rena samhällsfastigheter utan verksamhetslokaler, kontor med mera som kommunerna råkar äga. Eller privata skolor där man fortfarande äger fastigheterna. Man kan undra varför en kommun ska äga fastigheter som en privat skola hyr in sig på, säger Nils Styf.

SKL anser att det i längden är bäst att äga sina fastigheter och den bilden har rätt många kommuner anammat enligt Nils Styf.

– Vår erfarenhet är att kommuner ofta bygger för dyrt och att de inte alltid är lika bra på att förvalta som privata – så en försäljning kan bli en bra affär för båda parter.

Om Hemsö ska vara intresserade av köp måste det vara i en kommun med tillväxt. Man får då och då förfrågningar av kommuner i kris som de avböjer. Nu är inte Hemsö ensamma inom samhällsfastigheter och Nils Styf märker av att allt fler aktörer dyker upp.

– Det är hela tiden nya som ska in i det här segmentet och framför allt då äldreboende. Visst, marknaden är stor och behovet finns, men man måste kunna bygga volym för att få lönsamhet och jag tror vi får se en del  små aktörer som får lägga ner för att de inte når den volymen, säger Nils Styf.

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]