Det var fel att utdöma vite för att bostadsföreningen inte skickat in OVK-protokollet. Det konstateras i en färsk dom från Mark- och Miljööverdomstolen.
Publicerat 10 september, 2015

Kommuner får inte utdöma vite för saknat OVK-protokoll

Det var fel att utdöma vite för att bostadsföreningen inte skickat in OVK-protokollet. Det konstateras i en färsk dom från Mark- och Miljööverdomstolen.

Då en bostadsrättsförening i Malmö inte inkommit med något protokoll från den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) utdömde Malmö stad vite.

[ Annons ]

Men nu har Mark- och Miljööverdomstolen fattat beslut att kommunen inte hade rätt att rikta vite mot fastighetsägaren för detta. Domstolen resonerar att visserligen är fastighetsägarens ansvarig för att OVK utförs. Men det är kontrollantens ansvar att OVK-protokollet kommer in till kommunen.

– Att genomföra OVK är viktigt och det ligger på fastighetsägaren att det sker. Domen är bra då den klargör att kommuner inte slentrianmässigt kan rikta förelägganden och viten mot fastighetsägare. Förhoppningsvis studeras domen nu av alla kommuner så att vi kan undvika detta i framtiden, kommenterar Rikard Silverfur på Fastighetsägarna.

Huruvida fastighetsägare som tidigare råkat ut för liknande vitesföreläggande har rätt att återkräva vitesbeloppet är för tidigt att säga. Det kräver att domen studeras noggrannare, menar Rikard Silverfur.

– Det kan bli så att vi går ut med en rekommendation till våra medlemmar att de som råkat ut för vitesföreläggande för uteblivet OVK-protokoll, trots att kontroll genomförts, kontaktar sin kommun för att återkräva sina pengar, säger Rikard Silverfur.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]