I rapporten tas Atrium Ljungbergs koncept Leveriet upp som ett exempel på hur en hubb kan fungera.
Publicerat 21 augusti, 2019

Kommuner bör satsa på hubbar för e-handel

I en färsk rapport har Sweco granskat e-handelns konsekvenser för Huddinge kommun. Slutsatsen är att det bör byggas särskilda hubbar som gör distributionen till slutkonsumenten effektiv.

Om inte kommunen själv ser till att erbjuda hubblokalitet kommer någon annan att ganska snart göra det. Och om någon annan gör det innebär det med största sannolikhet att det mer blir för företagets, och inte kommunens bästa. Det skulle innebära att det inte finns något incitament för företaget att minska antalet transportbilar i bostadsområdena i kommunen. Sannolikt skulle transporterna oftare gå halvtomma då det för ett privat företag är viktigare att få ut leveranserna så fort som möjligt snarare än att optimera transporterna för de boende i kommunen.

[ Annons ]

Det är kontentan i Swecos rapport ”E-handelns konsekvenser på Huddinge kommuns samhällsplanering”.

– Poängen med hubbar är att korta avståndet för det sista transportledet fram till slutkunden, den så kallade last mile, som anses vara den dyraste, minst effektiva och mest förorenade delen i e-handelskedjan. Dessutom åstadkommer en hubb snabbare leveranser och möjligheter till samfraktning. På det sättet tar kommuner större roll i logistikfrågorna där en av de viktigaste aspekterna är att utnyttja befintlig infrastruktur resurseffektivt, säger Henrik Karlsson, trafikplanerare och rapportförfattare, Sweco.

Sweco bedömer att e-handelns utveckling kan leda till ett flertal positiva aspekter. Men om an inte planerar för rätt förutsättningar på kommunal nivå kan det istället leda till det motsatta. Enligt rapporten är det en rad saker som kommunen behöver ta höjd för:

• I bostäderna behövs det utrymmen för lastning och lossning, leveransboxar i entréplan och smarta dörrar.

• Det behövs fler ombud på allmänna ytor, för att underlätta för konsumenter att hämta paketen där utan att behöva göra en extra bilresa.

• Det ställs större krav på avfallshantering då en ökande e-handel ger mer emballage. Sweco pekar på möjligheterna om hubbarna också kan hantera det flödet.

Kommunens verktyg för att skapa proaktiva lösningar är enligt Sweco markanvisningar och detaljplaner.

– Andelen e-handel ökar snabbt, vilket på olika sätt får konsekvenser för den fysiska samhällsplaneringen. Det är viktigt att vi som kommun är förutseende inför vad förändrade handelsmönster och konsumentbeteenden kan medföra. Vi behöver en större kunskap om de förändringar vi står inför och ta höjd för dem i vår samhällsplanering. Handeln är en stor och betydelsefull bransch i Huddinge och därför har det känts viktigt att ta fram denna rapport som ger oss större insikt i hur vi behöver arbeta för att möte framtidens sätt att handla, säger Agneta Persson Hellsten, företagslots, Huddinge kommun.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]