Kent Persson, utvecklingschef på Heimstaden. Foto: Johan Bergmark.
Publicerat 7 juni, 2016

”Kommunen måste ställa krav vid försäljningar”

Det behövs ett djupare samarbete mellan kommuner och fastighetsbolag. Det menar Kent Persson, utvecklingschef på Heimstaden och tidigare partisekreterare för Moderaterna. Han är kritisk till att politikerna inte lyssnar tillräckligt på marknaden och tror att försäljningar av det kommunala beståndet kan sätta fart på bostadsmarknaden.

Den politiska debatten har främst handlat om att öka nyproduktionen. Pratas det för lite om ett bättre nyttjande av det befintliga beståndet?

[ Annons ]

– Även om det produceras mycket varje år så motsvarar det ungefär en procent av vår bostadsmarknad. Det pratas alldeles för lite om det befintliga beståndet. Många av problemen vi ser idag skulle kunna lösas om vi får en fungerande bostadsmarknad.

Vilka är utmaningarna? 

– Det handlar om att kunna bo i rätt typ av boende vid rätt tidpunkt i livet. Det största problemet är egentligen att flyttkedjorna inte fungerar. För att lösa den frågan är det en hel rad åtgärder som måste till.

Vilka åtgärder?

– Jag tror att en kombination av att avreglera den hyresreglering vi har idag, en ökad rörlighet samt att ta diskussionen mellan kommun och fastighetsbolag om bostadssocialt ansvar är lösningen. Om alla privata fastighetsägare skulle ta ansvar så skulle vi lösa det här. Då behövs inte någon social housing.

Vad krävs för att privata fastighets-ägare ska ta det ansvaret, behövs inte fler incitament?

– I grund och botten behövs ett djupare samarbete mellan kommun och fastighetsbolag. Där krävs en ökad förståelse och en ömsesidig respekt mellan politiken och marknaden. Nu står vi inför en stor samhällsutmaning när det gäller bostadssidan, då är det rimligt att man möts någonstans på mitten och tar ett gemensamt ansvar.

Och vad krävs för att nå dit?

– Politiken kan skapa förutsättningar genom att använda det lokala bostadsbeståndet som finns i kommunala bolag. Försäljningar av delar av beståndet skulle kunna sätta fart på marknaden. Då kan man också ställa krav på de som köper att ta ett bredare ansvar för nyproduktion och sysselsättning för flyktingar och ungdomar. Viktigt är också att stärka stödet till utsatta grupper till exempel genom ett förstärkt bostadsbidrag.

Men försäljningar av det kommunala beståndet görs redan och har gjorts, med varierande resultat.

– Absolut, och där måste politiken våga vara politisk. Vid den här typen av försäljning måste helheten tas in och det måste finnas ett långsiktigt perspektiv. Försäljning ur det kommunala beståndet kan vara ett sätt att förstärka ekonomin i kommunen för att klara tunga investeringar på välfärdssidan eller för att kunna bygga nytt. När man gör den typen av försäljning ska man använda det som politiskt instrument för att ta diskussionen så att vi som är med och köper också är med och bidrar.

Bostadskrisen hade pågått länge när Moderaterna satt i regeringen, gjorde ni tillräckligt?

– Vi gjorde inte tillräckligt, vi borde ha prioriterat frågan högre. Med facit i hand så borde vi ha kopplat ihop den tydligare med våra infrastruktursatsningar och vår arbetsmarknadspolitik. Och vi borde ha dragit igång riktigt stora reformer.

Varför gjordes det inte?

– Problemet med bostadsfrågan är att väljarna inte rangordnar den särskilt högt inför val. För att förändra krävs omfattande reformer. Sammantaget gör detta att det är svårt att förändra bostadspolitiken. Men nu går det inte längre, nu krävs omfattande reformer annars kommer läget försämras än mer.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Opinion ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]