[ Annons ]

En av Husherren Fastigheters fastigheter i Örebro efter fönsterbyte.
Publicerat 2 december, 2019

Kommunen hade inte rätt att stoppa fönsterbytet

Ett färskt avgörande i Mark- och Miljööverdomstolen gör klart att kommunen inte kan kräva bygglov för ett fönsterbyte om det inte särskilt angetts i detaljplan.

Husherren Fastigheters fönsterbyte i två fastigheter i Örebro har överklagats ända upp i Mark- och Miljööverdomstolen. Domslutet, som innebär att åtgärden inte anses vara bygglovspliktig, är därför prejudicerande.

[ Annons ]

Husherren Fastigheter har genomfört rotrenoveringar i två av sina äldre fastigheter år 2012 respektive 2014.

– I samband med  det bytte vi fönster. De gamla var utslitna och därför tvungna att bytas, berättar företagets vd Magnus Carlsson.

Då utbudet av träfönster med fast spröjs, utåtgående öppning och glas med 1920-talskaraktär är mycket begränsat valde bolaget en så näraliggande fönstermodell som möjligt. De största skillnaderna jämfört med tidigare är att fönstrens utsida är klädd med aluminium och att spröjsen är löstagbar. Färgen är densamma, dock något mörkare. Skillnader tydliga för en fackman på nära håll, men knappt märkbara för gemene man som upplever byggnaden som en del i ett större sammanhang, resonerar Mark- och Miljööverdomstolen i domen.

– Men i början av året hörde kommunens tjänstemän av sig och menade att vi var tvungna att söka bygglov, säger Magnus Carlsson.

Det gjordes, men ansökan avslogs.

– Då försökte vi få till en dialog för att diskutera om vi kunde göra någon åtgärd. Men det var tjänstemännen inte intresserade av. De menade att de nya fönstren inte var likvärdiga och skulle bytas, säger Magnus Carlsson.

Det handlade om stora belopp om bolaget skulle behöva byta fönster igen. Dessutom hade fasaden putsats i samband med borttagandet av de gamla fönstren, så att montera nya skulle kräva relativt omfattande insatser.

Magnus Carlsson var tvungen att bestrida kommunens beslut ända upp Mark- och Miljööverdomstolen för att tillslut få rätt. Där konstateras att ny fönster inte anses medföra en sådan avsevärd påverkan på byggnadens yttre utseende att bygglov krävs om det inte särskilt anges i detaljplan.

Magnus Carlsson pustar ut, men konstaterar att det inte alltid är lätt att göra rätt som fastighetsägare.

– Det verkar finnas ett stort godtycke i bedömningen. Vi har genomfört ett liknande fönsterbyte på en fastighet i Linköping. Där såg tjänstemännen ingen anledning till att det skulle  krävas något bygglov.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]