Ekerö Centrum. Foto: Holger Ellgaard/Wikipedia.
Publicerat 7 mars, 2016

Kommunen där kvinnorna äger mest

Kvinnor äger knappt hälften så mycket mark som män i Sverige. Endast i Ekerö kommun är andelen mark som kvinnor äger större än männens. Det visar en sammanställning från Lantmäteriet.

Kvinnor äger 15 procent av Sveriges mark och män äger 37 procent. Övrig mark i Sverige ägs av juridiska personer, företag eller organisationer.

[ Annons ]

Enligt Lantmäteriets sammanställning ligger värdet på mäns tillgångar i form av småhus på 1 602 miljarder kronor, medan kvinnors värde uppgår till 1 421 miljarder.

Mäns sammanlagda taxeringsvärde är alltså 181 miljarder kronor mer än kvinnors för Sveriges vanligaste bostadsform.

– Eftersom fastighetsägandet oftast är långsiktigt sker förändringen sakta, men vi har sett en märkbar förändring sedan rot-avdraget infördes i sin nuvarande form 2008. Det har gjort att många fastighetsägare har överlåtit delägande till sin partner genom gåva eller bodelning, för att fullt ut kunna nyttja rot-avdraget. Detta har varit särskilt tydligt under åren 2010-2014. Det har resulterat i att vi idag ser ett mer jämställt ägande, säger Inger Lindhe, divisionschef på Lantmäteriets fastighetsinskrivning, i en kommentar.

Eftersom fastighetsägandet oftast är långsiktigt sker förändringen sakta

Inger Lindhe, divisionschef på Lantmäteriets fastighetsinskrivning. Foto: Lantmäteriet.
Inger Lindhe, divisionschef på Lantmäteriets fastighetsinskrivning. Foto: Lantmäteriet.

Här äger kvinnor mest
Kvinnor äger mindre än vad män gör, både gällande ensamt ägande och när de samäger med män.

Men Ekerö kommun i Stockholms län utgör ett undantag. Det är den enda kommunen i Sverige där kvinnor har ett större markägande än män. I kommunen står kvinnor för 39 procent av markägandet och männen för 32 procent.

När det gäller taxeringsvärde är Borgholm i Kalmar, Simrishamn och Vellinge i Skåne är de enda kommunerna i Sverige där kvinnors tillgångar i form av småhus är högre än vad än vad mäns är.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]