[ Annons ]

Publicerat 4 mars, 2014

Kommunala satsningar på stabilt Halmstad

Goda förutsättningar för fortsatt expansion och utveckling i Halmstad som växer med både mer handel och bostäder.

 

[ Annons ]

Näringsliv

Halmstad är residensstad i Hallands län och Sveriges 20:e största stad. Invånarantalet i kommunen uppgår till drygt 93 000 personer varav knappt 60 000 i staden. Under de närmaste fem åren förväntas en befolkningsökning om drygt 1 000 invånare per år.

Näringslivet är varierat med många små och medelstora företag. Halmstad har en av Sveriges största virkesexporthamnar. Logistikbranschen har vuxit de senaste åren, inte minst med anledning av sammanslagningen av Halmstads och Varbergs hamnar till HallandsHamnar. Högskolan växer och har cirka 600 anställda och drygt 9 000 studenter. Arbetsmarknaden präglas också av handel och turistnäringen.

Konst på Köpmansgatan i centrala Halmstad.
Konst på Köpmansgatan i centrala Halmstad.

Investerarmarknaden

Kommunala bostadsbolaget HFAB dominerar bostadsmarknaden. Den kommersiella fastighetsmarknaden är stabil med ett intresse både lokalt och nationellt. Halmstads kontorsmarknad är framförallt koncentrerad till områdena City, Högskolan/Larsfrid samt Norr/Slottsmöllan. Det senare området har expanderat kraftigt under senare år, men vidare expansionsmöjligheter i området är mer begränsade. Efterfrågan på kontor är generellt stabil och konkurrensen framöver kommer vara mer statisk. Inom industrisegmentet har Corem fortsatt att utöka sitt fastighetsbestånd i Halmstad och i slutet av förra året köpte de Fällan 3 av Åkers Styckebruk.

Halmstad klättrar på listan över Sveriges bästa logistiklägen och ligger nu på tionde plats. Hamnens utveckling i kombination med kommunens fokus på logistik, profilering av stadens verksamhetsområden och utlokalisering av transportintensiva verksamheter möjliggör expansion och företagsetableringar. Utöver hamnen identifieras också de södra delarna av verksamhetsområdena Larsfrid och Vilhelmsfält som mer attraktiva framöver.

Bostäder

Bostadsmarknaden är stabil med en kontinuerlig efterfrågan på bostäder. Inom kommunen finns cirka 44 000 bostäder varav en fjärdedel är hyresrätter. Nyproduktionstakten har varit varierande över åren och antal nybyggda lägenheter i flerfamiljshus har varierat mellan 50 och 150 per år. Bostadsrättspriserna har varit uppåtgående under de senaste åren, med en ökning om 3 procent under den senaste sexmånadersperioden.

Lokaler

Hyresnivåerna för moderna kontor bedöms relativt sammanhållna. Kontorsmarknaden omfattar närmare ett femtontal olika områden, alla har i dagsläget ett modernt eller relativt modernt utbud av kontorslokaler. De flesta områden har dock ett stort inslag av industri- och lagerlokaler. Topphyror nås i höghuset på Högskoleområdet/Larsfrid samt i City. Norr/Slottsmöllan som också anses vara ett bra kontorsläge, ligger ett par hundra kronor lägre i toppnoteringar för hyror.
I City bedöms hyresnivåerna variera mellan 800–900 kr/kvm för lokaler av äldre standard upp till 1 500–1 600 kr/kvm för flexibla kontor med modern standard. Området karaktäriseras av ett stort antal ägare och en väsentlig variation i skick och standard som motiverar en relativt stor spridning i hyresnivåerna. Vakansgraden är stabil och direktavkastningen för kontorsfastigheter av hög kvalitet i bästa läge ligger för närvarande runt 6,50 procent. Retailsegmentet är också under expansion och Eurostop ska utvecklas med mer handel.

Slutsats

Halmstads strategiska läge och infrastruktur i kombination med kommunens framtidsplaner gör att det finns goda förutsättningar för en fortsatt expansion och utveckling i kommunen.
Bostadssegmentet i Halmstad har låga vakansgrader och förväntas vara stabilt. Kontorsmarknaden är stabil, med en något växande efterfrågan av såväl befintliga som nyproducerade kontorslokaler. Transaktionsmarknaden visar på ett kontinuerligt intresse för Halmstad och regionen i sin helhet med stabila direktavkastningskrav.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]