[ Annons ]

Ett studentmedarbetaravtal som vänder sig till fastighetsbranschens arbetsgivare och studenter på högskolor och universitet har tecknats mellan Fastigo och flera fackförbund. Avtalet ska underlätta övergången mellan studier och yrkesliv samtidigt som fastighetsbranschen får möjlighet att bygga relationer för att säkra en framtida kompetensförsörjning.
Publicerat 8 september, 2014

Kollektivavtal blir en ingång till fastighetsbranschen

Ett studentmedarbetaravtal som vänder sig till fastighetsbranschens arbetsgivare och studenter på högskolor och universitet har tecknats mellan Fastigo och flera fackförbund. Avtalet ska underlätta övergången mellan studier och yrkesliv samtidigt som fastighetsbranschen får möjlighet att bygga relationer för att säkra en framtida kompetensförsörjning.

Kollektivavtalet för studenter innebär att studenter kan anställas redan under studietiden och arbeta med relevanta arbetsuppgifter max 15 timmar per vecka under flexibla villkor. Lönen ska vara avtalsmässig och sättas individuellt.

[ Annons ]

Bakom det nya studentmedarbetaravtalet, som ska göra det enklare för studenter att få in en fot på arbetsmarknaden, står såväl företrädare för arbetsgivarna som åtta fackförbund. I en gemensam debattartikel i Ny teknik menar parterna att det handlar både om att göra en insats för att minska arbetslösheten och om att möta framtidens rekryteringsbehov genom att matcha de behov som finns i verksamheter med de kompetenser som finns på universitet och högskolor.

Ett kollektivavtal för studenter som ger ökade förutsättningar att ta tillvara studenternas kompetens och tillför fastighetsbranschen aktuell kunskap, samtidigt som det underlättar studenternas övergång mellan studier och yrkesliv.

Studentmedarbetaravtalet undertecknades den 3 september av Fastigo, fackförbunden Sveriges Arkitekter, Unionen, Vision, Ledarna, Jusek, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomerna samt Akademiförbundet SSR.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]