[ Annons ]

En egen valuta i fastigheten, gemensamma tomma ytor och snabbt internet. Studenter på Hyper Island bjöds in att komma med nya idéer till ungdomsbostäder i Alm Equitys fastighet på Telefonplan. Samtidigt öppnar Boverkets senaste förslag för student- och ungdomslägenheter upp för nya lösningar.
Publicerat 25 februari, 2014

Kollektiva bostadslösningar hett bland unga

En egen valuta i fastigheten, gemensamma tomma ytor och snabbt internet. Studenter på Hyper Island bjöds in att komma med nya idéer till ungdomsbostäder i Alm Equitys fastighet på Telefonplan. Samtidigt öppnar Boverkets senaste förslag för student- och ungdomslägenheter upp för nya lösningar.

En lägenhet på 16 kvadratmeter och gemensamma utrymmen i fastigheten. Det kan bli verklighet om Boverkets senaste förslag rörande student- och ungdomslägenheter blir verklighet. En lösning som Nicolas Hornewall, student på Hyper Island, inte motsätter sig. Han och flera andra studenter från skolan fick spendera tre dagar i Alm Equitys tomma fastighet på Telefonplan i Stockholm för att arbeta fram hur de skulle vilja att deras dröm-boende såg ut och vilka lösningar som kunde fungera i fastigheten.

[ Annons ]

– Vi kom på ganska snabbt att vi vill att boendet skulle ha något kollektivt inslag. Att man tillsammans kunde komma med olika förslag, som en restaurang på taket. Ett slags kollektiv som krävde stora tomma ytor, säger Nicolas Hornewall, som studerar e-commerce Business.

Det var fler än Nicolas Hornewall som hade tankar på ett mer socialt boende där de boende interagerar mer. Studenternas åsikter på Hyper Island stämmer också väl överens med en ny studie som gjorts, där var sjätte ung stockholmare inte tycker att dagens boendelösningar är anpassade efter deras behov och önskemål. Studien genomfördes på uppdrag av NCC, Swedbank och Fastighetsägarna Stockholm. De som deltog var mellan 18 och 25 år. För dem är det viktigt med närhet till kollektivtrafik och kort väg till skola och arbete. 45 procent av de tillfrågade kan tänka sig att bo på 25 kvadratmeter eller mindre. Gemensamma utrymmen där de boende kan umgås efterfrågas av hela 38 procent av Stockholms unga.
Christopher-Robin Eklund, programansvarig på Hyper Island tyckte sig se en trend där flera studenter hade idéer kring kollektivt utnyttjande av ytor vars användningsområde inte var förutbestämt. Han tycker att Alm Equity gjort helt rätt som valt att involvera studenterna.
– Jag hoppas att fler börjar arbeta så här. De gör helt rätt i att fråga användaren direkt vad den vill ha. Det var väldigt spännande att vara i fastigheten för att kunna visualisera, även om det var rätt kallt och vi saknade internet till att börja med.

Kylan berodde inte på vintern utan på att kontorsfastigheten, The Brick som den kallas, har stått tom. Alm Equity hade inte planer på att bygga om fastigheten till ungdomsbostäder utan det är en idé som växt fram och när det var dags att planera ville de involvera dem som i framtiden kommer att bo i fastigheten. Joakim Alm, vd på Alm Equity, förvånades över att så många var villiga att bo tillsammans och dela på ytor och nu tittar de på hur idéerna kan införlivas i ombyggnaden av fastigheten.
– Ja, vi ska försöka realisera idéerna i största möjliga utsträckning. Vi tittar till exempel på att skapa gemensamma ytor för umgänge, en bilpool och eventuellt en app, säger Joakim Alm.

Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga

  • Mindre boarea och större gemensamma utrymmen genom ändrade bostads­utformningskrav.
  • Mark tillgängliggörs genom nya allmänna råd om buller utomhus.
  • Ekonomiska möjligheter för byggherrar som uppför byggnader under tidsbegränsade bygglov förbättras.
  • Processen att flytta enstaka enkla byggnader förenklas och kortas.
  • Tekniska egenskapskrav förtydligas, får sänkt kravnivå eller tas bort helt.

Källa: Boverket

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]