Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.
Publicerat 4 februari, 2016

”Kollapsen är ett tecken på att vi nått vägs ände”

Reinhold Lennebos förhoppning på de pågående bostadspolitiska samtalen är att alla strukturella problem på bostadsmarknaden ska adresseras.

När hyresförhandlingarna för över 43 000 hushåll i Göteborg kollapsade i mitten av januari var det en omfattande men inte unik händelse. Tvärtom var det bara det senaste i raden av symtom på att vi har ett icke-fungerande hyresförhandlingssystem.

[ Annons ]

Under hösten och vintern har vi gång på gång fått uppleva att Hyresgästföreningen sätter i system att fördröja förhandlingarna. Planerade möten ställs in med kort varsel, förhandlingsdelegationer byts ut från möte till möte eller kommer till förhandlingsbordet utan mandat att nå en uppgörelse. Strategin är tydlig. Det handlar om att förhala en uppgörelse så länge att motparten till sist ger upp och träffar en uppgörelse som helt kan dikteras av Hyresgästföreningen. Det är oacceptabelt.

När fastighetsägare inte får besked om sina ekonomiska förutsättningar skapar det en osäkerhet inför investeringar.

Hyresgästföreningens agerande drabbar hyresgästerna som får vänta orimligt länge på besked om sin nya hyra. Ofta handlar det om retroaktiva hyreshöjningar på upp emot ett halvår. Det skapar en förståelig oro och irritation som skadar relationen mellan hyresgäster och fastighetsägare.

Men det slutar inte där. När fastighetsägare inte får besked om sina ekonomiska förutsättningar skapar det en osäkerhet inför investeringar. Vi ser exempel på att man som fastighetsägare till slut ger upp och säljer sina hus till bostadsrättsföreningar i stället. Andra tvingas dra ner på fastighetsunderhållet till ett minimum, vilket skapat en underhållsskuld på flera miljarder. Ytterligare andra avstår från att bygga nya bostäder. Det skadar inte bara hyresmarknaden utan hela bostadsmarknaden och samhällets vidareutveckling och tillväxt. Det är i det ljuset vi ska se situationen med en alltmer omfattande bostadsbrist, ökad trångboddhet och en nyproduktion som trots rekordnivåer ligger långt under behovet.

Dagens kollektiva hyresförhandlingssystem kan därför inte särskiljas från debatten om krisen på svensk bostadsmarknad. Det handlar om ett systemfel som är så omfattande att det inte går att åtgärda genom mindre justeringar. Vi har kommit till vägs ände. Vi kommer inte fram. Systemet måste ersättas om vi ska komma tillrätta med strukturproblemenen på bostadsmarknaden.

Reinhold x 3


Samtal
Inbjudan till politiska samtal – jovisst, bra, men det är konkreta överenskommelser om åtgärder som gäller!


Kriskommission
Åter igen – gärna en kriskommission, men först besked om dess uppdrag: helhetsgrepp!


Snart vår
Cyklingen har blivit tyngre – men snart är det vår och sommardäck igen.

Ett första steg mot en fungerande hyresmarknad är att med arbetsmarknaden som förebild utforma ett nytt förhandlingssystem, med ett medlingsinstitut vars uppgift är att verka för en fungerande hyresutveckling. För där arbetsmarknaden har stupstockar, medlingsinstitut och möjlighet till stridsåtgärder finns ingen motsvarighet på hyresmarknaden. Det är också huvudorsaken till att uppgörelser inte kan nås.

Hyresgästerna bör också få rätt att teckna individuella hyresavtal och möjlighet att komma överens om fleråriga hyresjusteringar. Det skulle skapa större förutsägbarhet för hyresgästen, stabilitet och en bättre fungerande hyresmarknad, där fastighetsägare vågar och har möjlighet att investera i sin verksamhet. Men det är inte möjligt idag.

De bostadspolitiska samtal som regeringen bjudit in till får därför inte begränsas till frågor det är lätt att komma överens om. Alla strukturella problem på bostadsmarknaden måste adresseras. Det är naturligtvis möjligt att förbättra hyresmarknadens funktionssätt och därmed göra hyresrätten mer attraktiv både att bo och att investera i.

Reinhold Lennebo
vd, Fastighetsägarna Sverige

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Krönikor ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]