Bisfenol A är ett av ämnena som Kemikalieinspektionen identifierat i sin rapport. Ämnet är hormonstörande och vanligt i lim och fogar.
Publicerat 23 februari, 2016

Koll på gifterna med ny loggbok

Sverige bör införa lagstiftning mot farliga ämnen i byggprodukter. Det anser Kemikalieinspektionen efter att ha undersökt frågan som nu väntas gå på remiss. Sverige bör införa lagstiftning mot farliga ämnen i byggprodukter. Det anser Kemikalieinspektionen efter att ha undersökt frågan som nu väntas gå på remiss.

Efter att boverket har undersökt förutsättningarna för att införa ett nationellt system för dokumentation av material i byggnader har ett författningsförslag som omfattar vissa typer av byggnadsverk tagits fram. Förslaget innebär ett krav på byggherren att föra loggbok över de byggprodukter som används i en byggnad. Loggboken ska ge ett bättre kunskapsunderlag och även öka spårbarheten för använda produkter och material i byggnader. Syftet med förslaget är att öka förutsättningarna för att nå etappmålet om en ökad resurshållning i byggsektorn.

[ Annons ]

I Kemikalieinspektionens rapport har man lagt stor vikt vid att kartlägga förekomsten av farliga ämnen i byggprodukter och undersökt om det utifrån resultatet finns ett behov av att minska de hälsoskadliga ämnena i byggmaterialet. Kemikalieinspektionen föreslår att Sverige ska ta fram nationella gränsvärden för hur mycket hälsoskadliga kemiska ämnen som får avges från byggprodukter.

En lista om 46 prioriterade farliga ämnen har identifierats, men antalet farliga ämnen som kan få gränsvärden kan komma att uppgå till cirka 200 enligt den modell som finns i bland annat Tyskland och Belgien.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]