Visionsbild för Lötängen i Knivsta.
Publicerat 28 april, 2020

Knivsta expanderar kraftigt

I Knivsta ska en ny stadsdel med 1 000 nya bostäder och skola byggas. Bolaget Archus Development tillsammans med fastighetsägarna Svevia, Amymone och Industrifastigheter står i startgroparna att börja utveckla Ängbys industriområde.

Detaljplanen för den nya stadsdelen Lötängen i Knivsta har varit på samråd vilket innebär att bolagen bakom den stora satsningen hoppas kunna påbörja utvecklingen av Ängbys industriområde inom kort. Den nya stadsdelen, med sitt kommunikationsnära läge och närhet till naturmark, är ett led i en övergripande vision att levandegöra en större del av Knivsta tätort. En viktig förutsättning är att spårkapaciteten för pendeltågstrafiken ska byggas ut från två till fyra spår vilket kommer göra pendlingsmöjligheterna för de boende ännu bättre.

– Vi vill utnyttja det kollektivnära läget och skapa en attraktiv stadsdel som är en integrerad del av Knivsta. Vi jämför oss inte med andra men ser att det finns en stor efterfrågan på bostäder i den här typen av läge, där man får mer tid för sig själv och sin familj. Därför känns det väldigt roligt att få vara med att utveckla Knivsta och att genom att bygga upp till 1 000 bostäder möta den stora efterfrågan som finns, säger Michael Larsson, VD på Archus Development i ett pressmeddelande.

[ Annons ]

Archus har fått uppdraget att som fastighetsutvecklare driva utveckling och detaljplaneprocess som leder till tillskapandet av byggrätter, samtidigt som bolaget har arkitektuppdraget att samordna bebyggelsestruktur, gestaltning och landskapsarkitektur.

– Att vara med i processen att utveckla ett område där människor verkligen vill bo är alltid givande. Knivsta är en spännande plats där det satsas på invånarna och där många samtidigt har råd att bo. Du får mycket livskvalitet för pengarna helt enkelt, säger Michael Larsson.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]