Fållan i Slakthusområdet satsar på vaccination för att sen åter kunna öppna för musiken. Foto: Erik Cronberg
Publicerat 17 mars, 2020

Klubbfolket fyller Fållan

Så här gick det till när nattklubbssatsningen Fållan i Slakthusområdet med Atrium Ljungbergs hjälp förvandlade en tom hall för livsmedelshantering till plats för musik och dans.

– Det blev långbänk kring ett par byggtekniska frågor så vi fick ställa in den stora premiärfesten, säger Martin Lagerberg, vd på bolaget Kulturarenor.

[ Annons ]

Det är samma bolag som drev Nobelberget. Även det ett samarbete med fastighetsbolaget Atrium Ljungberg för att etablera en plats.

– Men så har vi tagit på oss att börja arbeta med platsen redan från dag ett. Det är jätteviktigt att få folk att börja komma ut hit och uppleva platsen, säger Jon Allesson affärsutvecklingsansvarig för stadsinnovation på Atrium Ljungberg.

I juni 2019 förvärvade Atrium Ljungberg hela 51 000 kvadratmeter uthyrbar area i Slakthusområdet av Stockholms stad och har option på ytterligare 32 000 kvadratmeter. Men just den här lokalen, som tidigare  huserade ”Svenskt butikskött”, hyr man av Stockholms stad.

– 2023 ska den här fastigheten rivas. Men då är tanken att en ny konsertlokal ska stå klar i vårt bestånd ett stenkast bort, säger Jon Allesson.

Båda konstaterar att det finns stora utmaningar i ett projekt med en avbetalningstid på bara tre år, och som samtidigt måste anpassas för att klara krav från publik, artister, och inte minst, myndigheter.

När Fållan och Atrium Ljungberg tillträdde lokalen i somras var det en labyrint av kylrum och annat, anpassat för livsmedelshantering. Det innebar ett omfattande rivningsarbete på mycket kort tid.

Att rymma mycket folk handlar nästan mer om att skapa bra flöden i lokalen än kvadratmetrar. Erfarenhetsmässigt vet man också att en äldre rockpublik kräver mer utrymme än en ung hiphoppublik.

Innertaket är påbyggt med bullerdämpande plattor i lager med två breda luftspalter mellan.

I Stockholm finns det redan ett hyfsat utbud av små och relativt stora scener, så det gällde att fylla behovet i mellanrummet däremellan. Att klara en kapacitet på över 1?500 personer var avgörande. Med VR-teknik undersökte man hur scenen skulle upplevas ur olika publikvinklar.

Både Atrium Ljungberg och Fållan hoppas mycket på den översyn av regelsystemet staden ska göra för att  underlätta nyttjandet av tillfälliga lokaler. Ett exempel: Här tvingades man till en dyr installation så att en funktionshindrad ska kunna kalla på hjälp vid brand. Men detta på ett ställe där det alltid finns säkerhetspersonal.

Det finns en internationell ”rockstandard” för scenytor, smidiga lastintag och liknande.  Med tanke på att det är en relativt tillfällig lokal var det en stor operation att exempelvis flytta pelaren som annars begränsade scenutrymmet. Den är nu infälld i väggen.

Strikta krav på brandsäkerhet är inte alltid lätt att få ihop med bullerkrav. Ju fler nödutgångar, desto större ljudläckage.  För att inte störa villaområdet intill har den bakre väggen byggts på med isolering och 40 centimeters luftspalt. Nödutgångarna har byggts på med ”holkar” på utsidan som extra ljuddämpare.

Det har också tillkommit nya säkerhetsfrågor som komplicerar logistiken. Vid hot om terrordåd kan en lokal behöva utrymmas väldig snabbt. Men det kan också vara tvärtom, att människor måste hållas kvar inne på grund av ett yttre hot. Då blir många utgångar istället en risk.

Att ha koll på flöden är inte minst viktigt när det kommer till toaletter. Här behövs det kapacitet. Byggaren lyckades hitta en billig lösning. Men man har dragit lärdomar från Nobelberget. Att satsa på ett lager av den allra billigaste toalettstolen för att byta ut den när stolen går sönder, blir omständligt och uppskattas inte av publiken.

[ Reportage ]
[ Nyheter ]
[ Krönikor ]