Publicerat 4 december, 2020

Klöverns företrädesemission övertecknad enligt preliminärt utfall

Fastighetsbolaget Klöverns företrädesemission blev övertecknad. Det visar preliminärt utfall, enligt ett pressmeddelande.

Genom företrädesemissionen kommer Klövern att tillföras cirka 2 miljarder kronor före emissionskostnader.

Det preliminära utfallet visar att 17 103 861 stamaktier av serie A och 186 435 270 stamaktier av serie B tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande 98,6 procent av antalet erbjudna stamaktier av serie A respektive 98,7 procent av antalet erbjudna stamaktier av serie B.

Därtill har teckningsanmälningar mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter motsvarande cirka 32 procent av antalet erbjudna stamaktier av serie A och cirka 52 procent av antalet erbjudna stamaktier av serie B.

Företrädesemissionen är således övertecknad och det garantiåtagande som M2 Asset Management lämnade i företrädesemissionen har inte utnyttjats.

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]