Publicerat 6 oktober, 2020

Klövern ska göra fullt garanterad företrädesemission på cirka 2 miljarder kronor

Fastighetsbolaget Klövern har beslutat att göra en fullt garanterad företrädesemission på cirka två miljarder kronor, enligt ett pressmeddelande.

Bolagets två största aktieägare Rutger Arnhult (genom bolag) och Corem Property, som tillsammans sitter på 33,8 procent av aktierna och 32,6 rösterna, har åtagit sig att teckna sina respektive pro-rata andelar i emissionen.

Den del som inte täcks från dessa två aktörer garanteras av Rutger Arnhults bolag M2 Asset Management.

Det som motiverar emissionen är goda möjligheter för fortsatt värdeskapande genom tilläggsförvärv och förädling och utveckling av byggrättsportföljen som bolaget redan har.

”I syfte att tillvarata dessa möjligheter och samtidigt bibehålla en balans mellan eget kapital och skulder, har Klöverns styrelse beslutat att, under förutsättning av godkännande vid en extra bolagsstämma den 13 november 2020, genomföra en fullt garanterad nyemission av stamaktier med företrädesrätt för befintliga stamaktieägare”, skriver bolaget.

”Klövern har en fantastiskt intressant projektpipeline med en mix av samhällsfastigheter, kontor och bostäder. För att kunna driva denna utveckling och expansion optimalt krävs det en stark kapitalbas. Förbättrad finansiell styrka säkerställer även bolagets möjligheter att fortsätta erhålla konkurrenskraftiga finansieringsvillkor till nya hållbara projekt och selektiva förvärv. Företrädesemissionen är i det sammanhanget en positiv och viktig förutsättning för möjligheterna att nuvarande kreditrating ska kunna höjas ytterligare”, säger Klöverns vd Rutger Arnhult.

Fullständiga villkor för företrädesemissionen, inklusive teckningskurs, teckningsrelation samt antalet aktier som emitteras förväntas offentliggöras 10 november.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]