Publicerat 24 april, 2020

Klövern redovisar minskande förvaltningsresultat under första kvartalet

Fastighetsbolaget Klövern redovisar ett lägre förvaltningsresultat under första kvartalet.

Klöverns hyresintäkter uppgick till 837 miljoner kronor under första kvartalet (896), en minskning med 6,6 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 558 miljoner kronor (599), en minskning med 6,8 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 324 miljoner kronor (362), en minskning med 10,5 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 882 miljoner kronor (848). Resultatet efter skatt blev 658 miljoner kronor (631), en ökning med 4,3 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,70 kronor (0,67), vilket innebär en ökning med 4,5 procent mot föregående år.

Substansvärde per aktie låg på 22,44 kronor (19,21).

Klövern, MkrQ1-2020Q1-2019Förändring
Hyresintäkter837896-6,6%
Driftöverskott558599-6,8%
Förvaltningsresultat324362-10,5%
Resultat före skatt8828484,0%
Nettoresultat6586314,3%
Resultat per aktie, kronor0,700,674,5%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor22,4419,2116,8%

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]