Publicerat 24 april, 2020

Klövern redovisar minskande förvaltningsresultat under första kvartalet (uppdatering)

(uppdatering avser vd-kommentar)

Fastighetsbolaget Klövern redovisar ett lägre förvaltningsresultat under första kvartalet.

Klöverns hyresintäkter uppgick till 837 miljoner kronor under första kvartalet (896), en minskning med 6,6 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 558 miljoner kronor (599), en minskning med 6,8 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 324 miljoner kronor (362), en minskning med 10,5 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 882 miljoner kronor (848). Resultatet efter skatt blev 658 miljoner kronor (631), en ökning med 4,3 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,70 kronor (0,67), vilket innebär en ökning med 4,5 procent mot föregående år.

Substansvärde per aktie låg på 22,44 kronor (19,21).

"Trots en turbulent början på 2020, som präglats av covid-19, kan vi konstatera att det första kvartalet var resultatmässigt starkt. Detta delvis tack vare en mild vinter men också genom en bra utveckling i jämförbart bestånd. Kvartalet ger oss ett tryggare utgångsläge inför resten av året. Från mitten av mars har fokus varit att parera effekterna av den nu rådande coronasituationen, bland annat genom en långsiktigt konstruktiv dialog med hyresgäster i särskilt drabbade branscher", skriver vd Rutger Arnhult.

Fastighetsbolaget har en dialog med drabbade hyresgäster.

"Vi har en långsiktigt konstruktiv dialog med hyresgäster i särskilt drabbade branscher. I en del fall, bland annat vad gäller hyresgäster inom sektorerna hotell och restaurang, vilka utgör en högst begränsad del av Klöverns kundbas, har det resulterat i att hyresinbetalningar avseende det andra kvartalet 2020 sker i förskott månadsvis istället för kvartalsvis. Justerat för de hyresgäster som betalar månadsvis, uppgick Klöverns erhållna och bedömda säkra hyresinbetalningar per den 22 april 2020 till totalt 92 procent av de fakturerade hyrorna avseende det andra kvartalet. Vid motsvarande tidpunkt 2019 hade 95 procent av hyrorna erhållits", uppger Klövern-chefen.

Han uppger också att bolaget trots läget i världen är väl positionerat för inför resten av året.

Klövern, MkrQ1-2020Q1-2019Förändring
Hyresintäkter837896-6,6%
Driftöverskott558599-6,8%
Förvaltningsresultat324362-10,5%
Resultat före skatt8828484,0%
Nettoresultat6586314,3%
Resultat per aktie, kronor0,700,674,5%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor22,4419,2116,8%

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]