Publicerat 17 februari, 2021

Klövern minskade förvaltningsresultatet under fjärde kvartalet – vill dela ut 0,26 kronor aktien

Fastighetsbolaget Klövern redovisar lägre förvaltningsresultat under fjärde kvartalet. Styrelsen föreslår oförändrad utdelning.

Hyresintäkterna uppgick till 837 miljoner kronor (900), en minskning med 7,0 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 529 miljoner kronor (570), en minskning med 7,2 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 288 miljoner kronor (313), en minskning med 8,0 procent mot föregående år.

Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 806 miljoner kronor (1 289).

Resultatet före skatt var 806 miljoner kronor (1 289).

Resultatet efter skatt blev 601 miljoner kronor (1 321), en minskning med 54,5 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,55 kronor (1,137), vilket innebär en minskning med 51,6 procent mot föregående år.

I utdelning föreslås 0,26 kronor (0,26).

Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 19,87 kronor.

"Vi ser själva tydliga tecken på att marknaden återhämtar sig successivt genom en allt högre efterfrågan i hyres- och transaktionsmarknaden samt genom allt bättre finansieringsförutsättningar i kapitalmarknaden", skriver vd:n Rutger Arnhult.

Klövern, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Hyresintäkter837900-7,0%
Driftöverskott529570-7,2%
Förvaltningsresultat288313-8,0%
Resultat före skatt8061 289-37,5%
Nettoresultat6011 321-54,5%
Resultat per aktie, kronor0,551,137-51,6%
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor19,87
Utdelning per aktie, kronor0,260,260,0%

Tim Hansson
tim.hansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]