Publicerat 21 oktober, 2020

Klövern minskade förvaltningsresultatet – ser fram emot bra avslutning på året

Fastighetsbolaget Klövern redovisar lägre förvaltningsresultat under tredje kvartalet.

Hyresintäkterna uppgick till 808 miljoner kronor (921), en minskning med 12,3 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 580 miljoner kronor (651), en minskning med 10,9 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 365 miljoner kronor (395), en minskning med 7,6 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 393 miljoner kronor (727).

Resultatet efter skatt blev 306 miljoner kronor (609), en minskning med 49,8 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,25 kronor (0,61), vilket innebär en minskning med 59,0 procent mot föregående år.

Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 22,10 kronor (19,98).

"År 2020 är på grund av covid-19 ett år som inget annat. Vi kan dock konstatera att Klöverns affär är långsiktig, stabil och levererar goda resultat helt enligt plan i en marknad som nu återhämtar sig. Vi gynnas av våra avtalsbundna hyresintäkter och därtill av en hyresgästsammansättning som totalt sett klarat av att möta de rådande marknadsförutsättningarna utan alltför stor påverkan", säger vd Rutger Arnhult.

Han fortsätter:

"Sammanfattningsvis kan konstateras att vi levererar ett bra resultat trots att förutsättningarna under 2020 är speciella och utmanande. De senaste veckornas utveckling av
pandemin i Europa kan komma att påverka takten i ekonomins återhämtning. Men med reservation för denna osäkerhetsfaktor ser jag ändå fram emot en bra avslutning på
detta annorlunda år".

Klövern, MkrQ3-2020Q3-2019Förändring
Hyresintäkter808921-12,3%
Driftöverskott580651-10,9%
Förvaltningsresultat365395-7,6%
Resultat före skatt393727-45,9%
Nettoresultat306609-49,8%
Resultat per aktie, kronor0,250,61-59,0%
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor22,1019,9810,6%

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]