Publicerat 14 juli, 2021

Klövern minskade förvaltningsresultatet i andra kvartalet

Fastighetsbolaget Klövern redovisar ett lägre förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan. Rapporten är den sista innan bolaget avnoteras från Stockholmsbörsen den 20 juli mot bakgrund av uppköpet av Corem.

Hyresintäkterna uppgick till 801 miljoner kronor (812), en minskning med 1,4 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 534 miljoner kronor (526), en ökning med 1,5 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 291 miljoner kronor (294), en minskning med 1,0 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 941 miljoner kronor (386).

Resultatet efter skatt blev 791 miljoner kronor (337), en ökning med 134,7 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,67 kronor (0,28).

Värdeförändringar fastigheter var 688 miljoner kronor (192).

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 20,99 kronor (21,80).

"Det första halvåret 2021 har varit fortsatt präglat av pandemin och därtill av hoppet om en successiv återgång till en mer normal tillvaro. Men det har också varit en mycket händelserik period för Klöverns del. Efter ett framgångsrikt uppköpserbjudande till Klöverns aktieägare från Corem Property Group står det nu klart att Klövern och Corem tillsammans skapar ett ledande kommersiellt nordiskt fastighetsbolag med fokus på tillväxtregioner", skriver vd Eva Landén.

Klövern, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Hyresintäkter801812-1,4%
Driftöverskott5345261,5%
Förvaltningsresultat291294-1,0%
Resultat före skatt941386143,8%
Nettoresultat791337134,7%
Resultat per aktie, kronor0,670,28139,3%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor20,9921,80-3,7%

Victor Carlén
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]