[ Annons ]

Catena köper Klöverns aktier i Tribona och lämnar samtidigt ett offentligt uppköpserbjudande till bolagets övriga aktieägare.
Publicerat 20 oktober, 2015

Klövern lämnar Tribona

Catena köper Klöverns aktier i Tribona och lämnar samtidigt ett offentligt uppköpserbjudande till bolagets övriga aktieägare.

Catena har förvärvat Klöverns samtliga 14 377 428 aktier, motsvarande 29,55 procent av aktiekapitalet i Tribona till ett kontant vederlag om 42 kronor per aktie. Catena lämnar på samma gång ett offentligt uppköpserbjudande till övriga aktieägare i Tribona om att förvärva samtliga återstående aktier utgivna av Tribona.

[ Annons ]

– Förvärvet av Tribona drivs av både industriell och finansiell logik, och därigenom skapas ett ledande fastighetsbolag inom logistik- och lagerfastigheter med starkt kassaflöde och goda möjligheter till fortsatt expansion, säger Henry Klotz, styrelseordförande i Catena.

Den nya koncernen får ett fastighetsbestånd om 83 fastigheter med ett fastighetsvärde om cirka 10 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet får en geografisk spridning kring viktiga logistiknav och storstadsregioner.

– Ett större bestånd förbättrar möjligheterna till rationell förvaltning. Antalet hyresgäster ökar och bolaget tillförs flera nya viktiga kunder samt målgrupper, säger Gustaf Hermelin, verkställande direktör i Catena.

Catenas erbjudande till Tribonas aktieägare består av flera alternativ, bland annat ett bytesalternativ där Tribonas aktieägare med fler än 1 000 aktier får nyemitterade aktier i Catena. Bytesalternativet innebär att för varje 1 000 befintliga aktier i Tribona erbjuds aktieägarna erhålla 375 nyemitterade aktier i Catena. Catena har också erbjudit kontakt betalning på 42 kronor per aktie i Tribona.

Ett antal större minoritetsägare i Tribona, som gemensamt representerar cirka 32,5 procent av aktiekapitalet är positiva till erbjudandet, vilket innebär att Catena säkerställt cirka 62 procent av aktierna i bolaget.

Catenas bud värderas vid tiden för erbjudandets offentliggörande till cirka 2,1 miljarder kronor.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]