Publicerat 18 januari, 2021

Klövern köper två fastigheter i Lund och Malmö för 113 miljoner kronor

Fastighetsbolaget Klövern har i två separata transaktioner tecknat avtal om att förvärva två kontorsfastigheter i Lund och Malmö för ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 113 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Fastigheten Harven 2 i Lund har en uthyrningsbar yta om 3 200 kvadratmeter och är fullt uthyrd. Den återstående kontraktstiden uppgår till fem år med ett årligt kontraktsvärde om 4,5 miljoner kronor. Tillträde av fastigheten skedde den 15 januari.

I Malmö har avtal ingåtts om nybyggnation på fastigheten Grävstekeln 2. Den planerade byggnaden, som är fullt uthyrd kommer att ha en uthyrningsbar yta om 1 925 kvadratmeter och huvudsakligen bestå av kontor. Hyresvärdet uppgår till 3,3 miljoner kronor och den genomsnittliga avtalslängden är fem år. Tillträde är planerat till det första kvartalet 2022.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]