Publicerat 16 november, 2020

Klövern handlas idag exklulsive teckningsrätt i nyemission

Fastighetsbolaget Klövern handlas idag den 16 november exklusive teckningsrätt i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Villkoren i nyemissionen är 1:4, vilket innebär att fyra befintliga A- respektive B-aktier ger rätt att teckna en ny A- respektive B-aktie till teckningskursen 10 kronor per aktie. Teckningstiden löper från 19 november till 3 december och handel med teckningsrätter sker den 19 ovember till 1 december.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]