Publicerat 3 februari, 2021

Klövern emitterar gröna obligationer om 2,5 miljarder kronor

Fastighetsbolaget Klövern emitterar gröna obligationer till ett värde av 2,5 miljarder kronor, enligt ett pressmeddelande.

Det rör sig om seniora, icke-säkerställda obligationer under bolagets MTN-program. Obligationerna har en löptid om fyra år och en rörlig ränta om tre månaders STIBOR plus 325 baspunkter.

Vad avser det frivilliga återköpserbjudandet gällande obligationer med utestående volym 1,5 miljarder kronor har obligationsinnehavare accepterat återköp motsvarande ett totalt nominellt belopp om 1 185 miljoner kronor. Återköpserbjudet ska därmed fullföljas.

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]