Publicerat 29 januari, 2021

Klövern avser emittera nya gröna obligationer och återköpa befintliga obligationer

Fastighetsbolaget Klövern har givit Danske Bank, Nordea, Nykredit Bank och Swedbank i uppdrag att arrangera möten med obligationsinvesterare för att undersöka möjligheten att emittera nya gröna seniora icke-säkerställda obligationer denominerade i svenska kronor. En kapitalmarknadstransaktion kommer att följa, förbehållet rådande marknadsförhållanden. Det framgår av ett pressmeddelande.

Klövern erbjuder även återköp av befintliga utestående icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta och förfall 26 februari med utestående volym på 1,5 miljarder kronor. Bolaget vill återköpa samtliga obligationer till ett pris på 100,20 procent av nominellt belopp mot kontant vederlag.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]