61 procent av de tillfrågade i undersökningen ville bo i en miljöcertifierad bostad.
Publicerat 24 maj, 2022

Klimatvänligt boende viktig valfråga

En Novus-undersökning visar att hållbarhet och politikernas prioriteringar är viktiga frågor. Många av de svarande anser att politikerna pratar för lite om utsläppen som fastighets- och byggbolagen står för.

Det är organisationen Sweden Green Building Counsil (SGBC), som verkar för hållbart samhällsbyggande, som har beställt undersökningen ”Kunskap och attityder kring bygg- och fastighetsbranschen”. Syftet är att årligen undersöka allmänhetens kunskap och attityder kring miljöfrågor inom stadsbyggnad samt bygg- och fastighetssektorn.

Studien visar att hållbarhet och politikernas prioriteringar är viktiga frågor. Koldioxidutsläpp rankas som den främsta frågan inom hållbarhetsområdet, men drygt sju av tio svenskar har inte sett eller hört politiker prata om bygg- och fastighetsbranschens utsläpp eller klimatarbete.

[ Annons ]

Undersökningen visar även att grönt och hållbart byggande står högt på agendan för svenskarna. Nära hälften svarar att frågan är viktig inför kommande riksdagsval och nära fyra av tio anser också att bygg- och fastighetsbranschens utsläpp och klimatarbete är en viktig fråga. Branschen står enligt Boverket för en betydande del av de negativa klimatutsläppen, 21 procent.

– Årets Novus-undersökning visar att en majoritet av svenskarna anser att bygg- och fastighetssektorn har störst ansvar för att minska de egna utsläppen i Sverige. En av de stora utmaningarna för branschen är att renovera och hållbarhetsanpassa det befintliga fastighetsbeståndet, då 90 procent av de svenska byggnaderna kommer att stå kvar år 2050″, säger Alexandra Kriss, kommunikationsansvarig SGBC, i en kommentar.

Drygt fyra av fem svenskar, 83 procent, betecknar sig som miljö- och klimatmedveten och många vill såväl bo som arbeta i en miljöcertifierad byggnad. Baserat på undersökningen anser också sex av tio svenskar att det är politiker som har störst möjlighet att påverka framtiden avseende hållbara byggnader och bostäder.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]