[ Annons ]

Foto: Mattias Boström.
Publicerat 28 september, 2021

”Klimatkrisens utmaningar kräver ett gemensamt ansvarstagande”

Skador på fastigheter till följd av klimatkrisen bör vara ett samhällsansvar. Det skriver Marie Öhrström och Jesper Prytz i en debattartikel och föreslår ett statligt klimatanpassningsstöd till fastighetsägare.

Klimatförändringarna kommer att leda till allt fler översvämningar, varmare klimat, ras och skred. Ansvaret på att klimatsäkra byggnader ligger i dag på fastighetsägaren.

Marie Öhrström, Fastighetsägarna, och Jesper Prytz, Mannheimer Swartling, skriver i sin debattartikel på nyhetsportalen Altinget att större ansvar bör ligga på kommunerna, något som inte sker i tillräckligt stor utsträckning i dag, menar man.

[ Annons ]

”Vi vet av erfarenhet att många kommuner inte tar tillräckligt ansvar i denna del, vilket får förödande konsekvenser vid häftiga skyfall. Lika naturligt som att vissa åtgärder vidtas på fastighetsägarnivå, lika tydligt är det att klimatskydd också handlar om kommuners ansvar att omhänderta dagvatten samt vid planering av bebyggelse och infrastruktur beakta klimatrisker.”, skriver de bland annat.

Enskilda fastighetsägare är inte lämpade att hantera de risker som uppstår vid exempelvis extremväder, menar Öhrström och Prytz. I stället efterfrågar de kollektiva insatser som behöver styras och dimensioneras på en övergripande nivå, menar man och tar upp EU:s förslag till ny klimatlag som innebär ett ökat fokus på statens ansvar i förhållande till medborgarna och företagen. Förslaget föreslår bland annat att medlemsstaterna ska säkerställa klimatanpassningsförmågan, stärka motståndskraften och minska samhällets sårbarhet. Dessutom föreslås staterna ta fram och genomföra strategier och planer för riskhantering.

Att från samhällets sida ”göra ingenting” och fortsätta att lägga ansvaret på den enskilde fastighetsägaren att skydda sin egendom från allt större, och mer förekommande risker, framstår varken som rimligt eller långsiktigt hållbart. Det är heller inte förenligt med andan i förslaget till ny klimatlag.”, skriver Öhrström och Prytz.

De föreslår i stället ett statligt klimatanpassningsstöd till fastighetsägare, som i dag endast kan sökas av myndigheter och kommuner. Ett sådant ökar inte bara skyddet för egendomen utan gör samtidigt även göra samhällsnytta. 

Klimatkrisens utmaningar kräver ett gemensamt ansvarstagande mellan fastighetsägare och det allmänna. Då måste kollektivet bidra till finansieringen av erforderliga åtgärder, särskilt som enskildas egendom riskerar att skadas till följd av att kommunerna inte fullgör sin del av ansvaret.”, skriver Öhrström och Prytz.

Läs hela debattartikeln här.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]