Foto: Johan Bergmark
Publicerat 20 februari, 2020

Klimatkraven vid nybyggnation kommer aviserar Per Bolund

Tandlöst förslag utan krav var ett omdöme om klimatdeklarationen som ska införas 2022, men bostadsminister Per Bolund aviserar nu att kraven snart kommer – kanske redan under mandatperioden.

Den 17 februari skickades promemorian Klimatdeklaration för byggnader ut på remiss, ett lagförslag som i korthet innebär att byggherrar från och med januari 2022 ska redovisa klimatpåverkan när en ny fastighet beställs. En klimatdeklaration ska vara en förutsättning för kommunalt slutbesked om godkänt bygge.

[ Annons ]

Men klimatdeklarationen ställer inga krav eller sätter upp gränsvärden och Rikard Silverfur, chef utveckling och hållbarhet hos Fastighetsägarna Sverige, anser att det därmed är rätt tandlöst.
Per Bolund delar inte den bilden.

– Det här är bara första steget för att sedan gå vidare för att ställa krav och även koppla till ekonomiska styrmedel så att det ska vara lönsamt att bygga klimatsmart. Det är precis som vi gjort med bilar, där första steget var att branschen redovisar klimatpåverkan för att sedan lägga på gränsvärden och bonus malus-systemet.

Vilka de exakta kraven blir kan inte Per Bolund nu säga, de ska tas fram av Boverket. Myndigheten har även uppgift att utveckla klimatkrav vid upphandlingar av fastigheter i offentlig sektor.

– Det rör sig om upphandlingar som omsätter 125 miljarder kronor per år, ställer vi krav på att de ska göras så klimatsmart som möjligt kommer det att påverka hela marknaden, säger Per Bolund och tillägger att förslag kommer att presenteras redan under denna mandatperiod.

Hans förhoppning är att branschen även innan klimatkrav ställs själva väljer gröna alternativ.

– Med klimatdeklarationen får byggherren insikt i vilka material och vilken byggteknik som ger minst ekologiska fotavtryck. Som finansmarknadsminister ser också allt fler beställare finansierade med gröna obligationer vilket ställer krav på att branschen kan leverera den typen av fastigheter.

Klimatdeklarationen tar bara upp klimatpåverkan för material och byggnation. Borde man inte se över hela livscykeln och ta med även drift, rivning och återbruk?

– Vi har lyckats bra med att minska energianvändningen i drift av våra fastigheter men inte i byggfasen och det är på det området som det är viktigast att få till en snabb förändring.

Gynnar det inte mest byggnation i trä och skapar en snedvridning i konkurrensen om valet är betong?

– Jag ser det inte så. Det finns bolag som arbetat med att utveckla mer klimatsmart betong och att tillverka stål utan kol. Sedan är det inte så att betong per automatik är långsiktigt bättre än trä. Det finns hus byggda i trä som stått i hundratals år och det finns hus av betong som behöver rivas.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]