[ Annons ]

Foto: Shutterstock.
Publicerat 18 augusti, 2020

Klimatförändringar största globala hotet enligt svenskarna

Svenskarnas åsikt om att klimatförändringar är det största globala hotet har förstärkts under coronakrisen. Detta enligt en undersökning gjord av Vattenfall.

Undersökningen genomfördes före och under coronapandemin, och avhandlade synen på och attityder till klimatförändringarna. En av enkäterna genomfördes i slutet av 2019, och därefter gjordes en uppföljande enkät i slutet av juni 2020 – bägge med drygt 7 000 respondenter och representativa urval i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Finland, Danmark, Tyskland och Nederländerna.

Klimatförändringarna ansågs som det enskilt största globala hotet, såväl före som under pandemin. Men bland svenskarna hade andelen som såg klimatförändringarna som det allvarligaste hotet ökat mellan mätningarna, enligt Vattenfall.

[ Annons ]

– Det är ett styrkebesked att människor blir ännu mer medvetna om hotet från klimatförändringarna mitt i en global hälsokris. Tillsammans med en lösningsorienterad diskussion kan den stigande oron bidra till kraftsamling och konstruktiv handling. Allt fler inser klimatfrågans allvar och två av tre svenskar vill se en återstart efter pandemin där klimathänsyn ges högre prioritet än kortsiktiga ekonomiska resultat. säger Vattenfalls vd och koncernchef Magnus Hall.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]