[ Annons ]

Ett halvår efter att regeringen gav grönt ljus åt större, bygglovsbefriade friggebodar – så kallade Attefallhus – konstaterar tidningen Stadsbyggnad att utdelningen hittills är klen. Reformen har endast resulterat i 13 nya bostäder i landets storstadsregioner.
Publicerat 25 februari, 2015

Klent genomslag hittills för bygglovsfria Attefallshus

Ett halvår efter att regeringen gav grönt ljus åt större, bygglovsbefriade friggebodar – så kallade Attefallhus – konstaterar tidningen Stadsbyggnad att utdelningen hittills är klen. Reformen har endast resulterat i 13 nya bostäder i landets storstadsregioner.

Möjligheten att bygga upp till 25 kvadratmeter stora bostadshus utan att behöva ansöka om bygglov har inte gett det resultat som den förra regeringen hoppades på. Dessutom har belastningen på kommunerna ökat efter reformen, på grund av vilseledande information till allmänheten. Det konstaterar tidningen Stadsbyggnad, som granskat utfallet av Attefallsreformen som trädde i kraft den 1 juli förra året.

[ Annons ]

Totalt har endast 13 nya bostäder tillkommit i Stockholm, Göteborg och Malmö. Antalet anmälningar om byggstart inom ramarna för den nya reformen är fler, men har till största del handlat om inglasningar av altaner och uppförande av garage eller förråd.

I Strömstad upplever man att informationen om Attestugorna varit bristfällig då kommunen fått onödigt merarbete kring ritningar, situationsplan och tekniska beskrivningar som byggsugna privatpersoner inte har uppfattat att de behövt redovisa i förväg.

– Implementeringen av den nya lagstiftningen vad gäller utbildning, råd och riktlinjer i handläggning har varit under all kritik. Vi har jobbat hårt på att skapa nya handläggningsrutiner och först nu börjar vi få ordning på detta, säger Helena Östling, stadsarkitekt i Strömstad till tidningen Stadsbyggnad.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]