Publicerat 24 april, 2018

Klartecken för Ikeas storsatsning i Malmö

Tekniska nämnden i Malmö stad har nu godkänt markanvisningsavtalet för Ikeas nya logistik- och lagerverksamhet i Malmö Industrial Park. Avtalet innebär upp till 150 000 kvadratmeter tomtyta.

Verksamhetsområdet Malmö Industrial Park ligger vid Norra hamnen i Malmö. Ikea Fastigheter, som äger och förvaltar koncernens varuhus, lager och kontor i Sverige, vill använda området för att förbättra Ikeas logistik- och e-handelslösningar.

[ Annons ]

– Ikeas e-handel ökar i snabb takt, och vi ser därför ett behov av att stärka vår logistik med en kundnära distribution i Södra Sverige. Avtalet med Malmö stad är det första, avgörande steget på väg mot ett nytt lager för e-handel med kortare och mer precisa leveranstider till kunden. Nu väntar fortsatt utredning och finala beslut om etablering, säger Mikael Redin, vd för Ikea Svenska AB, som ansvarar för Ikeas distribution i Norden.

Ikea har anvisats ett markområde bestående av delar av två fastigheter, för uppförande av en ny byggnad upp till 100 000 kvadratmeter tomtyta, plus möjligheten för 50 000 kvadratmeter väster om den aktuella markanvisningen.

Malmö Industrial Park rymmer stora ytor för verksamheter med behov av transport till sjöss, på spår och på väg – med hamnanknytning. Verksamheter som etableras i området ska bidra till ökad sysselsättning i Malmö, stärka hamnens befintliga verksamheter och öka mängden gods över kaj.

– Jag välkomnar satsningen som naturligtvis kommer att leda till nya jobb. Intresset från Ikea visar också att vi har valt rätt strategi i vår inriktning för hamnen. E-handel av skrymmande varor underlättar för många människor och minskar bilberoendet, säger Anders Törnblad (MP), vice ordförande i tekniska nämnden.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]