Publicerat 25 januari, 2018

Klartecken för 850 nya bostäder i Malmö

Fastighetskontoret tog i höstas fram programmet Markanvisning Hyllie 2017 där markreservationer för 850 nya bostäder i Malmö skulle tilldelas. Nu har 16 aktörer erhållit markreservation.

Bland de 40 olika byggaktörer som gjort intresseanmälningar för bostadsprogrammet så har alltså 16 valts ut och tilldelats markreservation med Tekniska nämndens godkännande.

[ Annons ]

– Vi har uppnått målet med en bredd av bostadsbyggare. Av de 16 utvalda välkomnar vi 9 helt nya aktörer till Hyllie. Dessutom tar vi ett kliv närmare integrationsmålet med planen för området Söder om badhuset. Det kommer att binda samman Hyllie med resten av Malmö och ge en mångfald av boendeformer, säger Håkan Thulin, exploateringschef på fastighetskontoret i Malmö stad.

Markreservationerna specificerar omfattning, innehåll och placering av respektive byggrätt. Under 2018 förväntas markreservationerna söder om badhuset leda till markanvisningsavtal. De två andra områdena; Solkvarteren och Söder om Klipporna, som har färdiga detaljplaner på plats, hoppas på Malmö stad på byggstart redan i höst eller under våren 2019.

 

 

 

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]