Klartecken för 600 nya bostäder i Mölnlycke

Wallenstam har fått grönt ljust för byggstart av cirka 600 nya bostäder i området Mölnlycka Fabriker. Detta efter att detaljplanen vunnit laga kraft.

Annons:

Annons:


– Det är ett härligt och välkomnande besked att vi nu kan komma igång. I Mölnlycke Fabriker gör vi mer än att bygga hus, utvecklingen här kommer att bidra till cirka 600 nya hem, ge näringslivet och området i sig mer liv och rörelse och dessutom kommer kommuninvånarna få tillgång till en fantastisk idrottsarena, säger Marina Fritsche, regionchef för Wallenstam.

Förberedelserna för området har varit omfattande. Detaljplanen för Mölnlycke Fabriker baseras på den överenskommelse som slöts mellan Wallenstam och Härryda kommun 2013. I början av sommaren avslog mark- och miljödomstolen de överklaganden om detaljplanen som kommit in och nu har detaljplanen till sist alltså vunnit laga kraft. Den första etappen som handlar om cirka 120 hyreslägenheter.

– Vår förhoppning är att kunna välkomna de första hyresgästerna vid årsskiftet 2020/2021. Det handlar om hyreslägenheter som kommer att fördelas genom kommunens bostadskö, säger Marina Fritsche.

Annons: