Publicerat 27 september, 2018

Klartecken för 600 nya bostäder i Mölnlycke

Wallenstam har fått grönt ljust för byggstart av cirka 600 nya bostäder i området Mölnlycka Fabriker. Detta efter att detaljplanen vunnit laga kraft.

– Det är ett härligt och välkomnande besked att vi nu kan komma igång. I Mölnlycke Fabriker gör vi mer än att bygga hus, utvecklingen här kommer att bidra till cirka 600 nya hem, ge näringslivet och området i sig mer liv och rörelse och dessutom kommer kommuninvånarna få tillgång till en fantastisk idrottsarena, säger Marina Fritsche, regionchef för Wallenstam.

[ Annons ]

Förberedelserna för området har varit omfattande. Detaljplanen för Mölnlycke Fabriker baseras på den överenskommelse som slöts mellan Wallenstam och Härryda kommun 2013. I början av sommaren avslog mark- och miljödomstolen de överklaganden om detaljplanen som kommit in och nu har detaljplanen till sist alltså vunnit laga kraft. Den första etappen som handlar om cirka 120 hyreslägenheter.

– Vår förhoppning är att kunna välkomna de första hyresgästerna vid årsskiftet 2020/2021. Det handlar om hyreslägenheter som kommer att fördelas genom kommunens bostadskö, säger Marina Fritsche.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]