Publicerat 15 februari, 2023

Klarabo ökar förvaltningsresultatet i Q4

Fastighetsbolaget Klarabo redovisar ett ökat förvaltningsresultat under fjärde kvartalet, jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Hyresintäkterna uppgick till 139,4 miljoner kronor (115,1), en ökning med 21,1 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 75,5 miljoner kronor (62,9), en ökning med 20,0 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 25,4 miljoner kronor (22,7), en ökning med 11,9 procent mot föregående år.

Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -147,7 miljoner kronor (303,7). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till 9,5 miljoner kronor (4,4).

Resultatet före skatt var -112,8 miljoner kronor (330,7).

Resultatet efter skatt blev -96,2 miljoner kronor (251,7).

Ingen utdelning föreslås (0).

Substansvärde per aktie låg på 34,4 kronor (33,9).

Klarabo, MkrQ4-2022Q4-2021Förändring
Hyresintäkter139,4115,121,1%
Driftöverskott75,562,920,0%
Förvaltningsresultat25,422,711,9%
Värdeförändringar fastigheter, totalt-147,7303,7
Värdeförändringar derivat, totalt9,54,4115,9%
Resultat före skatt-112,8330,7
Nettoresultat-96,2251,7
Substansvärde per aktie, kronor34,433,91,5%
Utdelning per aktie, kronor00

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]