Publicerat 16 februari, 2022

Klarabo ökade förvaltningsresultatet under fjärde kvartalet

Fastighetsbolaget Klarabo redovisar ett ökat förvaltningsresultat under fjärde kvartalet, jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Hyresintäkterna uppgick till 115,1 miljoner kronor (55,5). Ökningen är primärt kopplad till förvärv då det lett till en mer än fördubbling av antalet förvaltningslägenheter.

Driftnettot uppgick till 62,9 miljoner kronor (28,9), en ökning med 117,6 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 22,7 miljoner kronor (12,0), en ökning med 89,2 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 330,8 miljoner kronor (158,6).

Resultatet efter skatt blev 251,7 miljoner kronor (124,4), en ökning med 102,3 procent mot föregående år.

Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 33,92 kronor (23,70).

Klarabo noterades i början av december 2021 och har använt en del av emissionslikviden för att amortera drygt 360 miljoner kronor i utestående säljarreverser. Detta minskar bolagets räntekostnader med nästan 13 miljoner på årsbasis. Vidare uppges det även stärka kassaflödet, förbättra förvaltningsresultatet och se till att den genomsnittliga lånemarginalen sjunker, uppger vd Andreas Morfiadakis i rapporten.

När det kommer till utsikterna står Klarabo på en solid grund.

”Även om osäkerheten ökat i omvärlden står vi fortsatt på en solid grund med stabila kassaflöden från de cirka 5 500 fullt uthyrda lägenheter som vi förvaltar och en belåningsgrad under 42 procent. Detta skapar utrymme för fler värdeskapande affärer framåt”, säger Morfiadakis.

Klarabo, MkrQ4-2021Q4-2020Förändring
Hyresintäkter115,155,5107,4%
Driftöverskott62,928,9117,6%
Förvaltningsresultat22,712,089,2%
Resultat före skatt330,8158,6108,6%
Nettoresultat251,7124,4102,3%
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor33,9223,7043,1%
Utdelning per aktie, kronor0

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]